Waterschap Brabantse Delta werkt samen met waterschap Scheldestromen aan het verminderen van wateroverlast en waterschaarste in het gebied Bath Oost. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft ingestemd met het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Wateroverlast maatregelen Zuid-Beveland’ om hiervoor maatregelen te nemen.

De maatregelen om de afvoer van het water te verbeteren zijn het verbreden en op profiel brengen van twee sloten. Ook worden een aantal duikers, betonnen buizen die sloten met elkaar verbinden, verlaagd om meer water af te kunnen voeren en de kans op wateroverlast te verkleinen. Daarnaast worden er twee stuwen geplaatst in bestaande sloten om water langer vast te houden bij droogte. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Resultaat

Door het uitvoeren van de maatregelen wordt het afvoerend vermogen van het watersysteem, daar waar nodig, vergroot. Ook wordt het water bij droogte langer vastgehouden, waardoor de kans op wateroverlast en waterschaarste in het gebied kleiner wordt.

Periode

We zijn gestart met de werkzaamheden in Zuid-Beveland. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het voorjaar afgerond.

Projectplan verminderen wateroverlast Zuid-Beveland

Locatie

Circa 5 km ten oosten van Ossendecht, tussen de A4 en de Schelde-Rijnverbinding.

Plattegrond Zuid-Beveland