Waterschap Brabantse Delta stelt vrijdag 9 augustus vanwege droogte vier extra onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. In de stroomgebieden Dongevallei, Aa of Weerijs (waterloop zelf) en Molenbeek (waterloop zelf) geldt een onttrekkingsverbod voor beregening van grasland. Voor het stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf) geldt een totaal verbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er bijvoorbeeld voor beregening geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald.