Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van natuur en water! Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim één miljoen euro in de pot van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Dat geld is voor de komende vier jaar beschikbaar.