Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van natuur en water! Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim één miljoen euro in de pot van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Dat geld is voor de komende vier jaar beschikbaar.

Buurtnatuur- en buurtwaterfonds

Goede ideeën van buurt- en wijkverenigingen zoals een waterspeeltuin, moestuin in de wijk of de gezamenlijke aanleg van groende daken, zijn voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om de inwoners duidelijk te maken wat het belang van water en natuur is voor een leefbare buurt. Denk aan buiten plezier maken, een gezonde leefomgeving, het voorkomen van wateroverlast of in droge zomers juist zorgen voor koelte en schaduw.

Daarom dragen de provincie, Prins Bernhard Cultuurfonds en de drie Brabantse waterschappen, waaronder waterschap Brabantse Delta, ruim een miljoen euro bij aan het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal 10.000 euro beschikbaar.

Meer weten?

Meer informatie over deze subsidieregeling voor buurtverenigingen en -stichtingen staat op de website van de provincie Noord-Brabant. Daar kunt u ook het aanvraagformulier downloaden.

Bekijk de subsidieregeling op de website van het Prins Bernard Cultuurfonds