Waarom stemmen voor het waterschap?

Goede vraag! Stemmen is heel belangrijk omdat het over jouw omgeving en belastinggeld gaat. Door te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen heb jij invloed op hoe het waterschap met de omgeving omgaan en hoe het geld besteed wordt. 

Als waterschap zorgen we voor veilige dijken en kades, zuiveren we rioolwater, verbeteren én bewaken we de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelen we de hoogte van het water zodat het niet te nat en niet te droog is. Daarbij moeten we keuzes maken.

Belangrijke keuzes

Iedereen wil natuurlijk graag sterke dijken en schoon water. Maar het waterschap doet nog veel meer. En bij alles wat we doen, valt er veel te kiezen.

Klimaatverandering: 

Het regent steeds vaker en harder. Hoe zorgen we dat de stad en het land al dat water aankunnen? En mag de aanpak van klimaatverandering ook betekenen dat je meer belasting gaat betalen?

Veilige dijken: 

Maken we dijken alleen sterker en doen we dat zo goedkoop mogelijk? Of maken we ook ruimte voor fietsers, wandelaars en de natuur?

Energie en grondstoffen: 

Uit vuil water kunnen we energie en nuttige grondstoffen halen. Die kunnen we daarna opnieuw gebruiken en dat is goed voor het milieu. Moet het waterschap hier geld aan uitgeven?

Zuiveren van rioolwater: 

Er komen steeds meer vreemde stoffen in ons water terecht. Dat maakt het zuiveren van water ingewikkelder. Moeten we als waterschap meer investeren in de zuivering of moet iedereen wat beter letten op wat we doorspoelen?

Inrichting leefomgeving:

Water heeft ook invloed op de inrichting van Midden- en West-Brabant. Moeten we als waterschap meer ruimte creëren voor het water? Of moeten we juist zorgen dat het water ruimte maakt voor huizen en natuur? 

Natuur en recreatie: 

Maken we ruimte voor planten en dieren, bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers? En mag je daar dan ook zwemmen en vissen?

Cultureel erfgoed: 

In ons gebied staan veel oude monumenten, zoals molens en gemalen. Moeten we geld uitgeven om deze stukjes geschiedenis te behouden?

Wat vind jij?

Door te stemmen beslist je wie in ons algemeen bestuur komt. En wie er straks over deze en andere onderwerpen besluiten neemt.

Weten met welke uitdagingen wij nu bezig zijn? Neem dan een kijkje op de pagina werkzaamheden in jouw buurt.

Werkzaamheden in jouw buurt