Het waterschap is benieuwd naar jouw mening over de toekomst van het waterbeheer in Midden- en West-Brabant. Dat is belangrijk als inbreng voor het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027. Voor dat programma vraagt het waterschap jou om een korte online enquête in te vullen die te vinden is op www.brabantsedelta.nl/toekomstvanwater.