Het heeft de afgelopen weken veel geregend waardoor het grondwater extreem is gestegen. Het water zakt niet snel in de grond, omdat de grond is verzadigd. Je kunt dit ook zien. Er liggen overal veel plassen. Dit geldt niet alleen voor de weilanden, maar ook voor iedereen die in de stad woont. We krijgen hierover veel meldingen.

We begrijpen dat het vervelend is wanneer u wateroverlast heeft. Maar er is goed nieuws. De grootste regenval is voorbij waardoor het water nu de tijd krijgt om in de grond te zakken. We hopen dat het water snel weer zakt.

Wat kan ik doen bij wateroverlast?

  • Neem contact op met de gemeente. De gemeente is het aanspreekpunt bij vragen of klachten over grondwater in de stad. Dit ongeacht de oorzaak van de vraag of klacht. Het waterschap werkt samen met de gemeente om mee te denken over de oorzaken van de overlast en welke maatregelen mogelijk zijn.
  • Zorg ervoor dat u uw afvoerputjes in de tuin goed schoonmaakt.
  • Wees geduldig. Het water heeft tijd nodig om weg te zakken. De aankomende dagen is het droog en heeft het de tijd om weg te zakken.

Wat doet het waterschap?

  • We controleren de stuwen en roosters vaak om te kijken of de doorstroming van het water nog goed is.
  • We verwijderen al het vuil uit het water dat voor de roosters ligt voor een betere doorstroming van het water.
  • We zorgen ervoor dat de speciaal ingerichte gebieden waar water in kan lopen, vollopen. Hierin wordt het water tijdelijk opgeslagen zodat het water geen overlast veroorzaakt in andere gebieden.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina over grondwaterstanden.

Gras en grote plas water