Waterschap Brabantse Delta gaat een waterberging aanleggen ten zuiden van de Roosendaalsebaan in Wouw. Door water tijdelijk op te vangen kan wateroverlast in de toekomst worden beperkt. Wateroverlast ontstaat bij hevige regenbuien. Door de klimaatverandering krijgen we vaker dit soort buien. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Logo provincie Noord-Brabant

Aanpak

Het waterschap gaat een waterberging met een inhoud van 2.800 m3 (ter grootte van een olympisch zwembad) aanleggen in Wouw. Bij hevige regenval vult de berging zich met water vanuit de sloot tussen de Bulkstraat en Roosendaalsebaan. Na een regenbui loopt de berging langzaam leeg in de sloot. Alleen tijdens hevige buien is de berging gevuld met water. Anders staat hij droog. Ook vergroot het waterschap duikers langs de Bulkstraat en de sloot naar de waterberging. Een duiker is een betonnen buis die sloten met elkaar verbindt. Dit om te zorgen dat bij hevige regenval het water goed door de sloten naar de waterberging kan stromen.

Waarom dit project?

In 2012 was door hevige regenval veel wateroverlast op meerdere plaatsen in en rondom Wouw. Daarom hebben het waterschap en de gemeente Roosendaal de afgelopen jaren onderzocht hoe dit in de toekomst beperkt kan worden. De huidige situatie bleek veel regen niet goed aan te kunnen en mogelijke maatregelen zijn onderzocht. Met als resultaat de aanleg van een waterberging en aanpassing aan de duikers die nu gaan plaatsvinden.    
Om de wateroverlast aan te pakken zijn meerdere oplossingen onderzocht en veel berekeningen gemaakt. Voor de verschillende oplossingen was ook grond nodig. Onderhandelingen om grond aan te kopen hebben veel tijd gekost.

Resultaat

Wateroverlast ontstaat bij hevige regenbuien. Door de klimaatverandering krijgen we vaker dit soort buien. Daarom legt het waterschap een waterberging aan en gaat ook enkele andere maatregelen uitvoeren.

Inspraak

Ons dagelijks bestuur heeft het ontwerp projectplan voor de waterberging goedgekeurd. Dit betekent dat het plan van 23 februari tot 6 april 2021 ter inzage ligt. 

Bekijk het projectplan

Wilt u het plan op een andere manier bekijken? Dan kunt u het plan (digitaal) opvragen via m.antens@brabantsedelta.nl

Zolang het plan ter inzage ligt mag iedereen een zienswijze indienen. De verwachting is dat we na de zomer van 2021 met de werkzaamheden starten.

Informatiebijeenkomst

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus organiseren we een digitale informatiebijeenkomst. Medewerkers van waterschap Brabantse Delta lichten het plan toe en beantwoorden samen met de gemeente Roosendaal vragen.

Datum: maandag 8 maart 2021 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Digitaal via Microsoft Teams 

Meld u vóór 4 maart aan voor de digitale bijeenkomst via silke.van.dongen@brabantsedelta.nl

Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail alle informatie om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst.

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op de pagina?