Waterschap Brabantse Delta werkt samen met de gemeente Halderberge aan het verminderen van wateroverlast in Bosschenhoofd. De gemeente gaat het regenwater, dat terecht komt op de daken van woningen rondom en in de Margrietstraat, anders afvoeren. Het regenwater wordt niet langer via de riolering afgevoerd, maar via de watergang (sloot) aan de westzijde van Bosschenhoofd. Dit is de waterloop die van de Margrietstraat tot de waterberging Albano loopt. Het waterschap heeft de opgave om ervoor te zorgen dat deze sloot dit extra water aankan.  

Waterloop Bosschenhoofd
Waterloop Bosschenhoofd

Aanpak

Er is met grondeigenaren veel gesproken over de aanpassingen aan de watergang en wat dat voor hun situatie betekent. Daarnaast hebben we op verschillende gebieden laten onderzoeken wat de gevolgen van de aanpassingen zijn. De opgehaalde informatie heeft geleid tot een projectplan.

Resultaat

Door de aanpak van de waterloop zorgen we samen met de gemeente voor een sterk en robuust watersysteem en is in de toekomst meer waterafvoer en verbeterde doorstroming mogelijk. Dit vermindert water- en stankoverlast in de omgeving en draagt bij aan het woongenot.

Periode

Aannemer Krinkels heeft de werkzaamheden eind 2020 uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in februari 2021 afgerond.

De werkzaamheden werden in fases uitgevoerd. De aannemer volgde hierbij de waterloop en startte met de werkzaamheden vanaf de Margrietstraat en werkte vanaf daar door naar het einde van het traject ter hoogte van de Hogestraat. We hadden persoonlijke afstemming met de perceeleigenaren over de exacte planning en werkzaamheden.

Locatie

Deze waterloop, die door het waterschap wordt aangepakt, begint bij de Margrietstraat in Bosschenhoofd en mondt uit in waterberging Albano.

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heb je vragen over dit project? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.