Waterloop Bosschenhoofd
Waterloop Bosschenhoofd

Waterschap Brabantse Delta werkt samen met de gemeente Halderberge aan het verminderen van wateroverlast in Bosschenhoofd. De gemeente gaat het regenwater, dat terecht komt op de daken van woningen rondom en in de Margrietstraat, anders afvoeren. Het regenwater wordt niet langer via de riolering afgevoerd, maar via de watergang (sloot) aan de westzijde van Bosschenhoofd. Dit is de waterloop die van de Margrietstraat tot de waterberging Albano loopt. Het waterschap heeft de opgave om ervoor te zorgen dat deze sloot dit extra water aankan. 

Aanpak

De afgelopen twee jaar is er met grondeigenaren veel gesproken over de aanpassingen aan de watergang en wat dat voor hun situatie betekent. Daarnaast hebben we op verschillende gebieden laten onderzoeken wat de gevolgen van de aanpassingen zijn. De opgehaalde informatie heeft geleid tot een ontwerp projectplan. Dit plan is voorgelegd aan ons dagelijks bestuur, waarna het ontwerp projectplan is vrijgegeven voor inspraak. Het projectplan Waterwet Waterloop Bosschenhoofd met de bijbehorende nota van zienswijzen is inmiddels definitief vastgesteld. (Zie ook Periode)

Resultaat

Door de aanpak van de waterloop zorgen we samen met de gemeente voor een sterk en robuust watersysteem en is in de toekomst meer waterafvoer en verbeterde doorstroming mogelijk. Dit vermindert water- en stankoverlast in de omgeving en draagt bij aan het woongenot.

Periode

Na de inzageperiode van het ontwerp-projectplan heeft het waterschap alle zienswijzen verwerkt en beoordeeld en het projectplan zoveel als mogelijk aangepast. Op 10 juli 2019 heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta het projectplan Waterwet Waterloop Bosschenhoofd met de bijbehorende nota van zienswijzen definitief vastgesteld.

U kunt het projectplan en alle stukken die daarbij horen vanaf nu voor een periode van zes weken inzien op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De stukken die ter inzage liggen zijn ook te vinden via www.officielebekendmakingen.nl

We streven ernaar om dit najaar te kunnen starten met de uitvoering.

Locatie

Deze waterloop, die door het waterschap wordt aangepakt, begint bij de Margrietstraat in Bosschenhoofd en mondt uit in waterberging Albano.

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u vragen over dit project? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?