Waterloop Bosschenhoofd
Waterloop Bosschenhoofd

Waterschap Brabantse Delta werkt samen met de gemeente Halderberge aan het verminderen van wateroverlast in Bosschenhoofd. De gemeente gaat het regenwater, dat terecht komt op de daken van woningen rondom en in de Margrietstraat, anders afvoeren. Het regenwater wordt niet langer via de riolering afgevoerd, maar via de watergang (sloot) aan de westzijde van Bosschenhoofd. Dit is de waterloop die van de Margrietstraat tot de waterberging Albano loopt. Het waterschap heeft de opgave om ervoor te zorgen dat deze sloot dit extra water aankan. 

Aanpak

De afgelopen twee jaar is er met grondeigenaren veel gesproken over de aanpassingen aan de watergang en wat dat voor hun situatie betekent. Daarnaast hebben we op verschillende gebieden laten onderzoeken wat de gevolgen van de aanpassingen zijn. De opgehaalde informatie heeft geleid tot een projectplan.

Resultaat

Door de aanpak van de waterloop zorgen we samen met de gemeente voor een sterk en robuust watersysteem en is in de toekomst meer waterafvoer en verbeterde doorstroming mogelijk. Dit vermindert water- en stankoverlast in de omgeving en draagt bij aan het woongenot.

Periode

We zijn druk bezig met de voorbereidingen, waaronder het opstellen van het bestek. Hierin werken wij het projectplan gedetailleerd uit in een werkomschrijving, zodat een aannemer het werk kan uitvoeren.

Landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau spelen zaken die invloed hebben op projecten van het waterschap, denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek. Ook speelt er een en ander rondom de verwerking van grond. Sinds kort zijn hiervoor de regels aangepast wat gevolgen heeft voor het verplaatsen en verwerken van grond. Dit zijn zaken die ook gevolgen hebben voor de voortgang van projecten van ons waterschap, waaronder ook het project waterloop Bosschenhoofd. 

Vervolg

Op dit moment is de start van de werkzaamheden onzeker. Zodra er meer duidelijkheid is en we kunnen starten met de uitvoering van het project, informeren we hierover.

Locatie

Deze waterloop, die door het waterschap wordt aangepakt, begint bij de Margrietstraat in Bosschenhoofd en mondt uit in waterberging Albano.

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u vragen over dit project? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?