Bij hevige regenval komt er in korte tijd een grote hoeveelheid water in de sloot aan de Kloosterweg in Nispen. De aangrenzende sloten in de Kloosterstraat en de Grensstraat kunnen die hoeveelheid water niet aan, waardoor er wateroverlast in de vorm van water op straat optreedt in de Grensstraat in Essen (België). Om de wateroverlast te verminderen gaat het waterschap een waterberging aanleggen.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Aanpak

Het waterschap gaat een waterberging met een inhoud van 2.800 m3 (ter grootte van een olympisch zwembad) aanleggen in Nispen. Bij hevige regenval vult de berging zich met water. Na een regenbui loopt de berging langzaam leeg in de sloot die naast de Kloosterweg ligt. Alleen tijdens hevige buien is de berging gevuld met water. Anders staat hij droog.

Om het water uit de berging gelijkmatig naar de sloot af te kunnen voeren wordt een nieuwe stuw aangelegd. De oevers van de sloot worden gemaaid en de sloot hersteld. Om het waterbergingsgebied voor beheer en onderhoud te kunnen bereiken legt het waterschap een dam met duiker aan bij de Kloosterweg.

Binnen dit project heeft het waterschap speciale aandacht voor de fauna. Zo wordt de waterberging ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel dat aantrekkelijk is voor bijen.

Resultaat

Bij uitvoering van dit project wordt het gebied klimaatbestendiger; bij hevige neerslag zal de wateroverlast afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak voor zullen komen.

Periode

De uitvoeringswerkzaamheden starten op maandag 7 oktober bij de Kloosterweg in Nispen. De werkzaamheden duren tot eind dit jaar.

Wat merkt u ervan?

Door de werkzaamheden zal het bestemmingsverkeer en het fietsverkeer van de Kloosterweg hinder ondervinden. Waterschap Brabantse Delta vraagt begrip voor de mogelijke overlast.

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?