In Essen (België) wordt wateroverlast ervaren tijdens hevige regenbuien. Onder andere tijdens de periodes van hevige stortbuien van 10 tot 16 november 2010 en januari 2011 konden de watergangen in de Kloosterstraat en de Grensstraat de hoeveelheid water niet aan, waardoor de Grensstraat in Essen overstroomde. De wateroverlast wordt veroorzaakt door de grote afvoer bij hevige neerslag vanuit de containervelden van de handelskwekerij GOVA en vanuit de Grensstraat en de Kloosterweg, en de te kleine afvoercapaciteit van een duiker ter hoogte van het kruispunt Grensstraat/Kloosterweg. Om de wateroverlast te verminderen gaat het waterschap een waterberging aanleggen.

Aanpak

Het waterschap is van plan de waterberging aan te leggen op het huidige terrein van handelskwekerij GOVA. De waterberging krijgt een inhoud van 2.800 m3. Vanuit de waterberging kan het water via een leegloopleiding (knijpvoorziening) vertraagd worden afgevoerd naar de naastgelegen watergang langs de Kloosterweg. Hiervoor wordt een nieuwe stuw aangelegd. De watergang wordt gemaaid en opnieuw in profiel gebracht. Om het waterbergingsgebied voor het beheer en onderhoud te kunnen bereiken wordt een dam met duiker gerealiseerd aan de Kloosterweg.

Resultaat

Bij uitvoering van dit project wordt het gebied klimaatbestendiger; bij hevige neerslag zal de wateroverlast afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak voor zullen komen.

Periode

De uitvoeringswerkzaamheden zullen, naar verwachting, in het najaar van 2019 plaatsvinden.

Wat merkt u ervan?

Over eventuele hinder door de werkzaamheden wordt tijdig geïnformeerd.

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?