Zes medewerkers van waterschap Brabantse Delta helpen mee in Limburg om wateroverlast te beperken. Daarvoor vertrekken ze zaterdagmiddag 17 juli met in totaal 650 meter mobiele keringen naar de Limburgse plaats Ottersum.

Flexibele buizen

De mobiele keringen bestaan uit één of twee lange flexibele buizen of slangen die gevuld kunnen worden met water. Door het gewicht blijven ze stevig liggen. Ze kunnen bijvoorbeeld langs een kade worden gelegd om die tijdelijk te verhogen als het water verder dreigt te stijgen. Hoe lang de keringen daar nodig blijven hangt af van de lokale situatie.

Waterschap Brabantse Delta heeft deze mobiele keringen voor noodgevallen klaarliggen. Bijvoorbeeld als het Volkerak-Zoommeer ingezet wordt als waterberging. De rivieren Mark & Dintel en de Vliet kunnen dan het water niet meer vanzelf kwijt in het Volkerak. Grote pompen voeren het water dan af. En op plekken waar wateroverlast dreigt, zet het waterschap deze mobiele keringen in.

Mobiele kering tijdens een presentatie in Breda
Mobiele waterkering tijdens een presentatie in Breda