Donderdag 14 mei inspecteert waterschap Brabantse Delta de afvalwaterpersleiding tussen rioolgemaal Oosterhout en de zuivering Dongemond met een nieuwe techniek ‘intelligent Pig’. Hiermee voert het waterschap in deze leiding (doorsnede van 1 meter) metingen uit over een afstand van 1700 m.

Inbrengen van de Pig