Het is al vroeg droog en warm dit jaar en het regent niet of nauwelijks. Omdat we nog maar aan het begin van de zomer staan en omdat er de komende weken weinig tot geen neerslag wordt voorspeld, neemt waterschap Brabantse Delta maatregelen om het droogvallen van beken en sloten tegen te gaan.