Waterschap Brabantse Delta versoepelt op vrijdag 4 september een aantal onttrekkingsverboden. Het gaat om de onttrekkingsverboden op de waterlopen Boven-Mark, Aa of Weerijs en Molenbeek. Deze onttrekkingsverboden worden van een totaalverbod versoepeld naar een verbod op grasland.