Waterschap Brabantse Delta versoepelt op vrijdag 4 september een aantal onttrekkingsverboden. Het gaat om de onttrekkingsverboden op de waterlopen Boven-Mark, Aa of Weerijs en Molenbeek. Deze onttrekkingsverboden worden van een totaalverbod versoepeld naar een verbod op grasland.

Meer neerslag en minder verdamping

De afgelopen weken vielen er een aantal buien en de temperaturen zijn gedaald. Daardoor verdampt er minder water en blijft er dus meer water in de beken en rivieren staan. De afvoeren van de rivieren zijn daardoor deels hersteld. Dat betekent dat er weer voldoende water doorheen stroomt. Daarom versoepelt het waterschap de onttrekkingsverboden op Boven-Mark, Aa of Weerijs en Molenbeek naar een verbod op grasland. Agrariërs in de omgeving kunnen het water nu weer gebruiken voor de beregening van hun gewassen, als dat nodig is.

Natuur beschermen

Door de lage grondwaterstanden worden de totale onttrekkingsverboden in de stroomgebieden van deze waterlopen nog wel in stand gehouden. Het watersysteem is nog niet compleet hersteld van de droogte en het neerslagtekort blijft nog steeds groot. Daardoor worden de onttrekkingsverboden in de gebieden rondom de waterlopen in stand gehouden. Daarmee beschermt het waterschap de natuur in deze gebieden.

Meer informatie

Het intrekken van onttrekkingsverboden maakt het waterschap bekend via de website, social media en www.officielebekendmakingen.nl. Op de pagina over de onttrekkingsverboden staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden.