Vijftien West-Brabantse gemeenten en het waterschap hebben het voornemen om een nieuwe overeenkomst te sluiten om de komende vier jaar verder samen te werken op het gebied van het verzamelen, beheer en delen van gegevens over de waterketen (o.a. riolering en afvalwatersystemen). Daarmee zetten ze de succesvolle samenwerking voort van het project Meten & monitoren. Dat project is binnen de Samenwerking aan Water in Midden- en West-Brabant (SWWB) in 2016 gestart.

Data belangrijk voor onderhoud en investeringen

Data worden steeds belangrijker bij het onderhoud en aanleg van riool- en afvalwatersystemen en de sturing in afvalwaterstromen in stedelijke rioolstelsels. Het onderhoud, aanpassing en vernieuwing van de riolering, persleidingen en rioolwaterzuiveringen kost veel geld. Door samen te werken op het gebied van meten en monitoren van dit soort systemen kunnen de betrokken overheden het juiste onderhoud uitvoeren en verantwoorde investeringen doen. Door goed zicht te hebben op (afval-)waterstromen in bijvoorbeeld het gemeentelijk rioolstelsel kan daarnaast overlast bij hevige regenval beperkt worden.

3700 meetpunten

Sinds 2016 hebben de deelnemers gewerkt aan het systematisch verzamelen en ontsluiten van informatie van de individuele afvalwatersystemen. Tevens hebben ze gewerkt aan het standaardiseren van die gegevens om ze te kunnen vergelijken en uit te wisselen. Inmiddels zijn er 586 objecten van de deelnemers gekoppeld aan het systeem. Denk daarbij aan rioolgemalen en rioolwaterzuiveringen. Elk object heeft meerdere meetpunten afhankelijk van de functie ervan. Bijvoorbeeld niveaumeting, pompstromen en debietmetingen (de hoeveelheid verpompt water per tijdseenheid, bijvoorbeeld per seconde of minuut). Totaal zijn er op dit moment ruim 3700 van die meetpunten aan het monitoringssysteem gekoppeld.

Dashboard

Met deze nieuwe overeenkomst werken de partijen verder aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens (validatie) die met de meetpunten worden verzameld. Dat gebeurt om de bruikbaarheid ervan te vergroten. Een van de nieuwe projecten is de ontwikkeling van een dashboard om het gebruik van de gegevens te vereenvoudigen en te verbeteren.

Deelnemers

Aan deze nieuwe samenwerking doen mee de gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Loon op Zand, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert en waterschap Brabantse Delta. Bij een aantal deelnemers wordt de samenwerkingsovereenkomst nog bestuurlijk behandeld.