Waterschap Brabantse Delta regelt de waterpeilen in Midden- en West-Brabant. Voor het poldergebied liggen de waterpeilen vast in peilbesluiten. Met de waterpeilen, die belangrijk zijn voor landbouw, natuur, bebouwing en andere functies, beïnvloedt het waterschap indirect ook de grondwaterstand. Hiermee zorgt het waterschap ervoor dat de grond niet te nat of te droog is onder normale omstandigheden. Het peilbesluit heeft geen betrekking op extreme droogte of neerslag.