Waterschap Brabantse Delta trekt op maandag 7 oktober de laatste onttrekkingsverboden in. Op woensdag 2 oktober werden al 9 verboden opgeheven in het werkgebied en nu volgen ook de laatste 4: het stroomgebied van de Oude Leij, het stroomgebied van de Groote Leij en de HultenseLeij, het stroomgebied van de Molenleij, BavelscheLeij en de Gilzewouwerbeek en het stroomgebied van de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda. Er zijn nu geen onttrekkingsverboden meer van kracht.