Waterschap Brabantse Delta trekt op maandag 7 oktober de laatste onttrekkingsverboden in. Op woensdag 2 oktober werden al 9 verboden opgeheven in het werkgebied en nu volgen ook de laatste 4: het stroomgebied van de Oude Leij, het stroomgebied van de Groote Leij en de HultenseLeij, het stroomgebied van de Molenleij, BavelscheLeij en de Gilzewouwerbeek en het stroomgebied van de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda. Er zijn nu geen onttrekkingsverboden meer van kracht. 

Onttrekkingsverboden ingetrokken

Droogte

In het werkgebied van waterschap Brabantse Delta is het nog steeds droog, maar er treedt langzaam maar zeker verbetering op in de droogtesituatie. Door de neerslag in de afgelopen periode is er weer voldoende water in de verschillende gebieden.

Contact

Op de pagina onttrekkingsverboden staat alle informatie over onttrekkingsverboden. Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en het verzoek tot beregenen kunt u telefonisch contact opnemen T 076 564 10 00.