Waterschap Brabantse Delta houdt een aanvullende openbare inschrijving voor de pacht van agrarische gronden. Er worden  6 kavels aangeboden in Etten-Leur, Klundert, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. De grootte van de kavels varieert van circa 01.29.95 hectare tot 06.10.70 hectare en omvat zowel bouwland- als graslandpercelen.