Waterschap Brabantse Delta houdt een aanvullende openbare inschrijving voor de pacht van agrarisch grond. Er wordt een kavel aangeboden in Teteringen. De grootte van het kavel is circa 03.58.75 hectare en omvat graslandpercelen.