Waterschap Brabantse Delta houdt een openbare inschrijving voor de pacht van agrarische gronden. Er worden 17 kavels aangeboden in Hoeven, Oosterhout, Rijsbergen, Roosendaal en Nispen, Steenbergen, Standdaarbuiten, Zundert, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe.

De grootte van de kavels varieert van circa 00.40.85 hectare tot circa 13.43.75 hectare en omvat zowel los land- als graslandpercelen.

Het waterschap is eigenaar van diverse agrarische percelen binnen het werkgebied. Deze gronden worden ingezet als ruilgrond of worden in de toekomst ingericht voor bijvoorbeeld waterberging of als ecologische verbindingszone. Tot dat moment worden de gronden aan agrariërs verpacht.

Door een openbare inschrijving te houden, krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta de mogelijkheid om in aanmerking te komen als pachter van het waterschap. Omdat de grond aan de hoogste inschrijver wordt gegund, is deze methode geschikt om een marktconforme pachtprijs overeen te komen.

Drie keer één jaar

De gronden worden telkens voor één jaar verpacht op basis van een zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomst. Als het jaar daarop de grond opnieuw voor verpachting in aanmerking komt, dan krijgt de hoogste inschrijver opnieuw de voorkeur, totdat drie jaren verstreken zijn. Dan wordt de grond opnieuw via openbare inschrijving aangeboden.

Inschrijvingen moeten uiterlijk vrijdag 13 november 2020 om 18:00 uur in het bezit te zijn van het waterschap, Bouvignelaan 5 te Breda. De enveloppen worden op maandag 16 november 2020 om 9:00 uur geopend op het kantoor van het waterschap.

Waterschap Brabantse Delta nodigt belangstellenden uit in te schrijven voor de pacht van de volgende percelen landbouwgrond:

 • Object Hoeven, Goudbloemsedijk; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Hoeven, sectie K, nummers 108 en 111, tezamen groot circa 08.35.90 ha.
 • Object Hoeven, Sprangweg; kavel grasland, kadastraal bekend gemeente Hoeven, sectie L, nummers 40 en 42, tezamen groot circa 02.19.70 ha.
 • Object Oosterhout, Domeinweg; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie C, nummer 935, groot circa 02.17.60 ha.
 • Object Rijsbergen, Beekpad; kavel grasland, kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie I, nummer 168, groot circa 00.40.85 ha. (pacht volgens art. 7:395 BW)
 • Object Zundert, nabij Laarse Heistraat; kavel grasland, kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie K, nummers 365 367 en 371, tezamen groot circa 13.43.75 ha.
 • Object Rijsbergen, nabij Paandijksestraat en Oekelsesetraat, kavel grasland kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie K, nummers 435 gedeeltelijk, 482, 487 488, 498, 499, 500 en 600, tezamen groot circa 10.41.39 ha.
 • Object Roosendaal, Rietgoorsestraat; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie Q, nummer 515, groot circa 03.03.45 ha.
 • Object Nispen, Nispenseweg; kavel grasland, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie R, nummers 177, 994, 1141, 1216 en 1217, tezamen groot circa 12.47.73 ha.
 • Object Nispen, Nispenseweg; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie R, nummer 398, groot circa 01.89.99 ha.
 • Object Steenbergen, Boomdijk; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AB, nummers 194 en 195, tezamen groot circa 04.97.00 ha.
 • Object Steenbergen, Leerlooierij; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie Y, nummer 1132, groot circa 01.79.30 ha.
 • Object Steenbergen, Dinteloordseweg; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie Z, nummer 513, groot circa 04.41.20 ha.
 • Object Steenbergen, Triangel; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie Z, nummer 609, groot circa 08.24.20 ha.
 • Object Standdaarbuiten, Molendijk; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Standdaarbuiten, sectie H, nummers 69 en 77, tezamen groot circa 03.24.95 ha.
 • Object Achtmaal, Van Lanschotstraat; kavel grasland, kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie T, nummers 2586 en 2588, tezamen groot circa 08.62.95 ha.
 • Object Hooge Zwaluwe, Zonzeelseweg; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, nummer 153, groot circa 02.29.90 ha.
 • Object Lage Zwaluwe, 3e Honderdroedeweg; kavel los land, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, nummers 473 en 474, tezamen groot circa 02.71.60 ha.

Meer informatie

Brochure, inschrijfformulieren en nadere informatie over de kavels is te verkrijgen via www.pachtbank.nl. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling ‘Vastgoed’ van het waterschap, bij voorkeur via e-mailadres vastgoed@brabantsedelta.nl of anders via het algemene telefoonnummer 076 564 10 00.

Bekijk de officiële bekendmaking.