De waterharmonica (moeraszone met zuiverende waterplanten) in Nieuw-Vossemeer verbetert de natuur in de Rietkreek. De rioolwaterzuivering zuivert het water, waarna de waterharmonica het water natuurlijker maakt.

aangeplant riet
Aangeplant riet voor de natuurlijke nazuivering

Aanpak

Het project verduurzaming rioolwaterzuivering Nieuw-Vossemeer omvat globaal 3 verschillende onderdelen:

  1. Aanpassing van de technische installatie van de zuivering en aanpassing van het terrein

  2. Aanleg waterharmonica voor een extra natuurlijke nazuivering

  3. In 2021 worden zonnepanelen geplaatst op het terrein voor een duurzame energievoorziening van zowel de zuivering als het naastgelegen poldergemaal Zoutesluis.

Het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering Nw Vossemeer stroomt nu via een ‘waterharmonica’ (een soort moeraszone met zuiverende waterplanten) naar de naastgelegen Rietkreek die in 2007 al is ingericht als ecologische verbindingszone (natuurlijke verbinding).

Resultaat

De aanpassing van de technische installatie van de zuivering zorgt er voor dat de rioolwaterzuivering weer voor de komende 30 jaar zijn werk kan doen.

Het extra gezuiverde water draagt zo bij aan een betere waterkwaliteit van de Rietkreek en een robuuste zoetwatervoorziening voor natuur en landbouw.

Met de zonnepanelen zorgt het waterschap voor een duurzame energievoorziening van het zuiveringsproces op deze installatie, de bedrijfsgebouwen en het naastgelegen poldergemaal Zoutesluis.

Periode

Het waterschap zoekt samen met leveranciers naar nieuwe (innovatieve) oplossingen voor vervanging van de technische installatie. Het kost nog wat tijd en voordat nieuwe oplossingen goed genoeg en betaalbaar zijn. Daarom gaat dit deel van de ombouw van de zuivering mogelijk nog enkele jaren duren.

Wat merkt u ervan

Tijdens de werkzaamheden wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen. Wel zal er tijdens de werkzaamheden meer vrachtverkeer af en aan rijden.

De waterharmonica wordt een prachtig gebied met diverse moerasplanten en andere begroeiing.