Namens waterschap Brabantse Delta heeft db-lid Cécile Franssen de Green Deal ‘Verduurzaming Bedrijventerreinen Waalwijk’ ondertekend. Dit initiatief van enkele bedrijven in Waalwijk is bedoeld om energiebesparing te stimuleren en de productie van duurzame energie te bevorderen. De doelstellingen van deze Green Deal passen in de ambitie van het waterschap om in 2025 klimaatneutraal te zijn en actief te werken aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie).