Waterschap Brabantse Delta trok vorige week bijna alle onttrekkingsverboden in. Alleen in het gebied rond de Wouwse Gronden blijft het verbod nog van kracht. De waterstanden in sloten en beken zijn daar nog te laag om het verbod in te trekken. De gevolgen van de droogte zijn in het hele werkgebied nog steeds aanwezig. De grondwaterstanden zijn nog erg laag.

Droogte nog niet voorbij

De regen van de afgelopen periode zorgde ervoor dat de waterstanden in de meeste sloten en beken weer op orde zijn. Maar de grondwaterstanden in ons werkgebied zijn nog steeds erg laag. Te laag voor deze tijd van het jaar. We hebben dus nog steeds te maken met de gevolgen van de droogte. Daarom doet het waterschap er ook in de komende maanden nog steeds alles aan om de grondwaterstanden te laten herstellen, zodat er in de lente voldoende grondwater is voor natuur en landbouw.

Niet afvoeren, maar vasthouden

De droogte van de afgelopen jaren laat goed zien hoe belangrijk voldoende water is. Als er teveel water is, kunnen we het afvoeren via onze stuwen en gemalen. Maar als er te weinig water is, kunnen we het niet zomaar overal aanvoeren. Het is dus belangrijk dat we zuinig omgaan met ons water. Daarom past waterschap Brabantse Delta het beleid aan: niet het afvoeren van water, maar het vasthouden van water wordt het belangrijkste doel. Elke druppel telt, ook in de herfst en de winter.

Water is van iedereen

Het waterschap probeert dus zoveel mogelijk water vast te houden, bijvoorbeeld door de stuwen omhoog te zetten. Maar we kunnen het niet alleen en alle inwoners, agrariërs, bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden in ons werkgebied kunnen hun steentje bijdragen. Water is van iedereen en we moeten er dus samen voor zorgen dat er voldoende blijft voor iedereen.

Lokale oplossingen en maatregelen

Ieder gebied is anders en ieder gebied vraagt ook om andere oplossingen en maatregelen. Daarom gaat het waterschap deze winter in gesprek met agrariërs, natuurterreinbeheerders en andere perceeleigenaren. In die gesprekken kijken we samen naar de beste manier om zoveel mogelijk water vast te houden in het gebied, zonder dat het wateroverlast veroorzaakt. Meer informatie over deze gesprekken volgt zo snel mogelijk, afhankelijk van de COVID-19 maatregelen.

Word ook een waterbaas!

Wil jij ook bijdragen aan voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt! Alle kleine beetjes helpen. Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken. Bijvoorbeeld regenwater opvangen met een geveltuintje, balkonplantjes of een regenton. Maar ook afval uit het water halen is belangrijk. Zo help je niet alleen de waterkwaliteit te verbeteren maar zorg je ook voor een goede doorstroming van het water. Bekijk al onze tips op de website!