Waterschap Brabantse Delta werkt graag mee aan mooi schaatsijs. Dit doen we door onze poldergemalen (pompgebouwen) op plekken waar dat mogelijk is stil te zetten en stuwen omhoog te zetten. Dit is geen gemakkelijke opgave, door de grote regenval in de periode voor de vorst moet het overtollige regenwater ook afgevoerd worden om droge voeten te houden.

Door de stroming in het water te beperken neemt de kans op een mooie ijsvloer toe. Het betekent niet dat we overal de gemalen stil kunnen zetten. Als het voor het peil of de waterkwaliteit noodzakelijk is om water af te voeren, zal het waterschap dit voor laten gaan. Per gebied is dit maatwerk. 

Zo min mogelijk pompen

Gemalen en stuwen worden, waar mogelijk, op zo'n manier afgesteld dat er zo min mogelijk stroming is en de peilen op eenzelfde niveau blijven. Op deze manier helpen we de vorming van natuurijs een handje. 

Vaarwegen

Wanneer de vorst lang aanhoudt en het ijs dikker wordt, kan het waterschap besluiten om een vaarverbod in te stellen voor vaarwegen. Dat zijn onder andere de Mark en Dintel en de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet. Als schepen namelijk het ijs breken, dan kunnen de losgeraakte ijsschotsen de kades en oevers beschadigen. Het waterschap voert daarom ijsmetingen uit en houdt de situatie goed in de gaten.

Natuurijs

De verantwoordelijkheid voor veilige schaatsrecreatie ligt bij de gemeenten. Wilt u meer weten over de betrouwbaarheid van natuurijs of welke natuurijsbanen officieel open zijn? Kijk dan op de website van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond (KNSB): www.knsb.nl, www.schaatsen.nl/natuurijs of gebruik de hashtag #wijsopnatuurijs op social media. Hier vind je ook tips voor een veilige schaatstocht.

Coronamaatregelen

Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep vanuit het kabinet en het RIVM om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken. Schaatsen mag met het eigen huishouden of met 1 vriend of vriendin, dus in een groepje van 2 mensen. Houd onderling 1,5 meter afstand.

Schaatsende man met muts op natuurijs.