Uit het Klimaatsignaal van het KNMI blijkt dat klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben. Zo zullen extreme droogte en hoosbuien vaker voorkomen en zal de zeespiegelstijging sneller stijgen. De waterschappen roepen het nieuwe kabinet daarom op om te anticiperen op de zeespiegelstijging en van aanpassen aan extreem weer een topprioriteit te maken.

Rogier van de Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “We zien dat het Rijk doorpakt op verduurzaming, maar de gevolgen van klimaatverandering zijn nu al aan de orde. We moeten ons dan ook versneld aanpassen. Dat moet hoger op de agenda.” Het Klimaatsignaal ’21 van het KNMI laat namelijk zien dat de temperatuurstijging harder oploopt dan gedacht.

Signalen in Nederland 

In Nederland merken we dit aan een snellere zeespiegelstijging. Het KNMI schat in dat de zeespiegel tot 1,20 meter stijgt in 2100. Dat is 20 centimeter meer dan waarop de plannen uit het Deltaprogramma zijn berekend. Ook is er voor het eerst een scenario waarin een stijging tot 2 meter niet wordt uitgesloten. Het KNMI geeft daarbij aan te verwachten dat langdurige droogte en extreme hoosbuien vaker gaan voorkomen.

Waterschap Brabantse Delta 

Het Klimaatsignaal ’21 bevestigt wat de waterschappen al in de dagelijkse praktijk merken: Nederland heeft in toenemende mate te maken met extreem weer. Dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta: “De rampzalige overstromingen in Limburg zorgden deze zomer voor miljoenen euro’s aan schade. Maar nog erger, de ramp zorgde in Duitsland en België zelfs voor dodelijke slachtoffers. Daarom investeren wij jaarlijks in het klimaatbestendig maken van Midden- en West-Brabant. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe zoetwaterinlaat bij sluis Roode Vaart. Daarmee kunnen we meer water uit het Hollandsch Diep naar onze sloten en rivieren sturen in tijden van droogte. En de Drempel tegen Droogte: een drempel waarmee perceeleigenaren extra water kunnen vasthouden in hun sloten om het grondwaterpeil te verhogen. Aan de andere kant zorgen we voor stevige dijken en nieuwe waterbergingen om ook in natte tijden beschermd te zijn tegen water. Maatregelen nemen we niet alleen: samen met o.a. de provincie, de andere Brabantse waterschappen en gemeenten werken we in verschillende samenwerkingsverbanden hard aan een klimaatrobuust Brabant.”

Wat is het Klimaatsignaal? 

Het KNMI ontwikkelt klimaatscenario’s in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De KNMI-klimaatscenario’s zijn een eerste vertaling van de mondiale klimaatprojecties van het klimaatpanel van de Verenigde Naties IPCC naar Nederland.

Berichtgeving KNMI over Klimaatsignaal

Hoog water 2021