Woont u aan het water? Heeft u grond langs een sloot? Of heeft u daar een bedrijf? Dan is de kans groot dat u daar het onderhoud moet doen. Sloten en vijvers zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze hebben ook een belangrijke functie. Ze vangen regenwater op en voeren het af. Ook bieden ze ruimte aan natuur.

Slootonderhoud

Bent u eigenaar van een perceel in stedelijk gebied dat grenst aan een sloot? Het is belangrijk dat water in sloten goed kan doorstromen. Zeker als het veel en hard regent. Dat betekent dat er niets in deze sloten moeten liggen dat het water zou kunnen ophouden. Onderhoud aan sloten is daarom heel belangrijk. Er zijn regels voor wonen en werken aan water. Enkele tips:

  • Verander niets aan de oorspronkelijke vorm van wateren;
  • Maai begroeiing tijdig, haal het maaisel uit het water en ruim het maaisel op;
  • Houd kades en onderhoudsstroken vrij van obstakels en belemmeringen voor onderhoud;
  • Verwijder (overtollige) waterplanten;
  • Verwijder drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen;
  • Houd waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die wateren met elkaar verbinden schoon;
  • Herstel oevers en taluds (schuine gedeelte tussen water en oever) waar nodig.

Let op: deze lijst is niet volledig. Kijk in de Keur wat u zelf kunt of moet doen voor schone sloten, beken en rivieren.

Ontvangstplicht

Het waterschap maait oevers en baggert sloten regelmatig, zo zorgen we voor voldoende en een goede af- en aanvoer van water. Bent u eigenaar van het aangrenzende perceel? Dan bent u verplicht om het slootvuil, zoals maaisel en bagger, op de oevers en taluds in ontvangst te nemen en te verwijderen uit de strook die aan de sloot grenst. Dit geldt voor alle bewoners aan sloten in het beheergebied van Brabantse Delta.

Onderhoudsstrook vrijhouden

Het is belangrijk dat waterschap het hele jaar door onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren. Dit betekent dat u verplicht bent om materieel van het waterschap toe te laten op uw perceel. Daarnaast moet een strook van 5 meter breed naast de sloot goed toegankelijk zijn voor onderhoudsmachines. Bomen en struiken dienen rechtstandig worden opgesnoeid en obstakels moeten worden verwijderd.

Controle van onderhoud 

Controles op onderhoud noemen wij de schouw. Als u langs het water woont is de kans groot dat u een deel van de sloot moet onderhouden. Het waterschap controleert jaarlijks of u dat gedaan heeft en hoe u dat gedaan heeft. Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn. Het waterschap kan u hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Meer over de schouw

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?