Als je bestuurder wilt worden bij ons waterschap, kun je jezelf verkiesbaar stellen voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Om dit te kunnen doen, moet je jezelf eerst kandidaat stellen.

Om kandidaat te worden moet je aan een paar voorwaarden voldoen.

•    Je bent 18 jaar of ouder op de dag dat het bestuur aantreedt. 
•    Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
•    Je woont in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta of je wilt daar gaan wonen.

Verder zijn er bepaalde nevenfuncties die niet gecombineerd kunnen worden met het bestuurslidmaatschap van het waterschap. Die staan in de Waterschapswet, artikel 31, tweede lid. 

Hoe stel je jezelf kandidaat?

Je kunt jezelf op drie manieren opgeven als kandidaat:

1.    Aansluiten bij een bestaande politieke partij.
Herken je jezelf in de ideeën van een bestaande partij? Neem dan contact op met die partij en sluit jezelf bij hen aan. Deze partijen zitten op dit moment in het bestuur.

2.    Meedoen met een eigen lijst.
Dat kan op twee manieren:
•    Laat de naam van jouw lijst uiterlijk 19 december 2022 registreren bij het centraal stembureau van waterschap Brabantse Delta.
•    Als je jouw lijst niet voor of op 19 december 2022 hebt laten registreren, kun je ook meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer boven de lijst.

3.    Meedoen via ZLTO, KvK of de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren.
Je kunt solliciteren bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), ZLTO of KvK als kandidaat voor de categorieën Natuur, Ongebouwd of Bedrijven.

Aantal zetels

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. Daarvan worden 23 zetels door de verkiezingen ingevuld. Naast deze 23 zetels voor de inwoners, zijn er 7 geborgde zetels. Dit zijn zetels voor vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Voor deze bestuursleden vinden geen verkiezingen plaats. De benoemingen worden gedaan door de Kamer van Koophandel/VNO-NCW (3 zetels), ZLTO (3 zetels) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) (1 zetel).