Donderdag 3 oktober is het zonnepark op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath officieel in gebruik genomen. Dit zonnepark, dat staat op het terrein van waterschap Brabantse Delta, is een initiatief van Scheldezon BV, een samenwerkingsverband van Zeeuwind, Hopmans Zon en Eneco. Het zonnepark, met een grootte van ongeveer 6,6 hectare, levert per jaar naar verwachting 9.486 MW op. Dat is voldoende elektriciteit voor het jaarlijkse gebruik van 2.700 huishoudens.