De zuiveringsspiegel geeft inzicht in de prestaties van de zuiveringstechnische werken van het waterschap in 2018.

""

Alle relevante gegevens over het functioneren van de gemalen, zuiveringsinstallaties en slibontwatering in 2018 zijn hierin terug te lezen. Denk hierbij aan gegevens als kwaliteit van het gezuiverde water, energie- en grondstoffenverbruik en voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast wordt in het rapport ingegaan op innovaties en duurzaamheid binnen de afvalwaterketen. Met het rapport legt waterschap Brabantse Delta verantwoording af over de zuiveringsresultaten in 2018.

Downloads