Op woensdag 8 mei ben je van harte welkom om te zien wat er zich allemaal achter de bouwhekken bij het dijkversterkingsproject Verbetering Regionale Keringen van waterschap Brabantse Delta heeft afgespeeld. 

Je bent welkom om ergens tussen 15.00 en 18.00 uur langs te komen. We vertellen over de dijkverbetering en leggen uit wat er allemaal te zien is. De ingang is ter hoogte van Steiledijk 4 in de schuur van de familie Bastiaanse in Fijnaart.

Waterveiligheid en meer  

Het klimaat verandert. Door stijging van de zeespiegel en extremer weer wordt de kans op overstromingen en wateroverlast in Nederland groter. De laatste decennia is er achter de dijken van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Van woningen tot bedrijven. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken in 2024 voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. Om dat te bereiken verbetert waterschap Brabantse Delta de dijken in de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Moerdijk, Breda en Drimmelen, een traject van ongeveer 15 kilometer.