Wij zijn verplicht om plannen voor verhuur of verkoop bekend te maken, zodat alle geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Waterschap Brabantse Delta zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Op deze pagina vindt u al onze plannen voor verkoop en verhuur van ons onroerend goed.

Waarom moet het waterschap bekendmakingen publiceren?

In november 2021 deed de Hoge Raad(externe link) uitspraak in een zaak over het voormalige gemeentehuis in Didam en een teleurgestelde vastgoedontwikkelaar. De gemeente verkocht de grond aan de door haar geselecteerde projectontwikkelaar. Daar was de vastgoedontwikkelaar het niet mee eens. De Hoge Raad oordeelt dat overheden op transparante wijze aan alle gegadigden gelegenheid moeten bieden om mee te dingen. Dit heeft dus gevolgen voor de wijze waarop Waterschap Brabantse Delta zijn eigendom kan verkopen.