ln de bekendmakingen laat het waterschap weten welke (ontwerp)besluiten zijn genomen, of een ontwerpbesluit ter inzage ligt en inspraak mogelijk is.

Waterschap Brabantse Delta maakt de officiële publicaties alleen digitaal bekend via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. De bekendmakingen worden hiermee op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Deze publicatiewijze voldoet aan de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking.

Automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt?

Meld u hier aan

Actuele bekendmakingen

Op onze website vind je de bekendmakingen van de afgelopen twee maanden. Ben je op zoek naar oudere bekendmakingen? Op www.officielebekendmakingen.nl kun je alle bekendmakingen vinden. Ook de meest recente.