De inhoud is geladen.

Wat doet het waterschap?

Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. We zorgen dat het niet te nat wordt. Of juist te droog. Hier zet waterschap Brabantse Delta zich iedere dag voor in met oog op de toekomst. Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo'n 25.000 bedrijven in Midden- en West-Brabant. 

Wij zorgen voor...

  • Veilige dijken

    Om te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in West- en Midden-Brabant controleert en onderhoudt waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken.

  • Water in de sloot

    Voldoen aan lokale en regionale (grond)wateropgaven in zowel droge als natte situaties en te zorgen dat het water van geschikte kwaliteit is.

  • Zuiveren van afvalwater

    Schoon water is van belang voor de gezondheid van mens en natuur. Daarom werkt waterschap Brabantse Delta hard aan het voorkomen en bestrijden van watervervuiling.