Waterschap Brabantse Delta bestaat uit een algemeen en dagelijks bestuur en een uitvoerende organisatie. Op deze pagina lees je meer over de taken en structuur van onze organisatie. 

Onze taken

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor het water in sloten en rivieren. We regelen de hoogte van het water, zodat het niet te nat en niet te droog is. We bewaken de kwaliteit van dit water en beschermen ons gebied tegen overstromingen. Ook zuiveren we jouw afvalwater. Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. 

Om de toekomst bij te houden, pakken we grote uitdagingen aan. Hoe we dit doen is uitgewerkt in programma’s. Het Bestuursakkoord.pdf en het Waterbeheerprogramma vormen de basis voor deze programma’s.

Lees hier meer over op de pagina Ontdek ons werk

Onze organisatie bestaat uit 10 processen. Deze processen werken aan de doelstellingen uit de programma's. Op deze pagina lees je wat de taken van de processen zijn. 

Organogram

Organogram waterschap Brabantse Delta 2023

Grotere versie van het organogram bekijken? Download het organogram van waterschap Brabantse Delta (PDF, 124 kB) (april 2023)

Processen 

Bedienen 

Meer water vasthouden of toch juist extra water afvoeren? Bedienen zorgt dagelijks voor het regelen van de waterpeilen in het gebied. Zij zijn verantwoordelijk voor het bedienen van installaties in keringen en vaarwegen. Ook zorgen zij voor het goed zuiveren van het rioolwater.  

Bestuur en Communicatie

Bestuur en Communicatie verzorgt adviserende en ondersteunende werkzaamheden voor het bestuur, de directie en de medewerkers. Zij adviseren het bestuur bij verschillende onderwerpen. Ook zorgen zij voor interne en externe communicatie en volgen zij belangrijke en nuttige ontwikkelingen. Zo blijft het waterschap op de hoogte van kansen en aandachtspunten. 

Bouwen 

Werken aan de projecten zoals die in de programmering zijn afgesproken, dat doen ze bij Bouwen. Dit doen ze duurzaam en rekening houdend met verschillende belanghebbenden in het gebied. Zij werken aan het verbeteren van keringen of het aanleggen van nieuwe natuur. Maar ook aan het bouwen, verbouwen en vernieuwen van installaties. Bekijk hier waar zij op dit moment aan werken.  

Facilitair en ICT

Facilitair en ICT zet zich in voor een inspirerende werkomgeving waar veilig, gezond en efficiënt gewerkt kan worden. Zij zorgen voor gebouwen, diensten en middelen, en informatie- en communicatievoorzieningen.

Juridische zaken, financiën, inkoop en vastgoed 

Adviseren en ondersteunen op het gebied van wet- en regelgeving, financiële processen en aanbestedingsprocedures. Daar werkt Juridische Zaken, Financiën, Inkoop en Vastgoed aan. Zij zorgen ook voor de aankoop en verkoop van grond en het beheer van eigendommen van het waterschap.  

Onderhouden 

Onderhouden is verantwoordelijk voor het goed werken van installaties, sloten en dijken in ons werkgebied. Zij werken daarin samen met andere organisaties en bedrijven. Bij noodsituaties hebben zij een belangrijke rol. Ook zijn zij vaak een aanspreekpunt in persoonlijk contact tussen het waterschap en inwoners, agrariërs en bedrijven in het werkgebied.  

Organisatie 

Organisatie helpt directie, managers en medewerkers om de best mogelijke resultaten te bereiken en complexe maatschappelijke opgaven te organiseren. Zij gaan over alles wat te maken heeft met (de zorg voor) personeel en de wijze waarop het waterschap georganiseerd is. Zij hebben een adviserende en ondersteunende rol in de personeels- en organisatieontwikkeling.  

Programmeren en Monitoren 

Programmeren en Monitoren vertaalt de lange termijn doelen van het waterschap naar concrete activiteiten. Hiervoor is veel specialistische kennis nodig. Maar ook heel veel gegevens over het waterschap. Ook zorgen zij ervoor dat het waterschap voorbereid is op noodsituaties met goede plannen. 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving behandelt meldingen en aanvragen die van invloed (kunnen) zijn op de hoeveelheid water, de waterkwaliteit of de waterveiligheid. Ook adviseren zij gemeenten en omgevingsdiensten. Zij houden toezicht op het naleven van de regels die gelden voor het water in de bodem, de sloten en de rivieren. Als het nodig is komen zij in actie.   

Waterbeleid en Plannen 

Hoe maken we ons werkgebied klimaatbestendig? Wat moeten we daarvoor doen en wie hebben we daarbij nodig? Dit is de kernvraag waar Waterbeleid en Plannen dagelijks aan werkt. Dat doen zij samen met gemeenten en andere bedrijven en organisaties. Ook geven zij die partijen advies. Zij geven richting aan de taken van het waterschap. 

De informatie die je zocht niet gevonden?

We helpen je graag! Vul ons online contactformulier in of neem tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op via 076 564 1000.