Organisatie

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor het water in sloten en rivieren. We regelen de hoogte van het water, zodat het niet te nat en niet te droog is. We bewaken de kwaliteit van dit water en beschermen ons gebied tegen overstromingen. Ook zuiveren we jouw afvalwater. Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. 

Om de toekomst bij te houden, pakken we grote uitdagingen aan. Hoe we dit doen is uitgewerkt in programma’s. Het Bestuursakkoord en het Waterbeheerprogramma vormen de basis voor deze programma’s.

Lees hier meer over op de pagina Beleid en Plannen