• Waterschap Brabantse Delta tekent voor duidelijke taal

  Dijkgraaf Kees-Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta zette afgelopen week zijn handtekening onder de Direct Duidelijk Deal. Met de deal spreekt het waterschap af dat het duidelijk communiceert en dat het concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen.
  Dijkgraaf Kees Jan de Vet ondertekent de Direct Duidelijk Deal
 • Heeft u de belastingaanslag al ontvangen?

  Vanaf vandaag valt de belastingaanslag bij 275.000 huishoudens uit ons werkgebied op de mat. Belasting betalen is nooit leuk, maar is wel noodzakelijk zodat wij ons waterschapswerk kunnen doen. De belastingaanslag wordt verstuurd door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij regelen de belastingzaken voor ons.
  Logo belastingsamenwerking West-Brabant
 • Baggeren in de singels Breda gestart

  Vandaag is gestart met het baggeren in de singels. De start was uitgesteld door de afgelopen vorstperiode. De werkzaamheden zijn, onder voorbehoud van het weer, klaar in de 1ste week van mei. Als onderdeel van de wet Natuurbescherming worden de werkzaamheden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog. Met de woonbooteigenaren is nauw overleg over de uitvoering. En de eigenaren van de (roei-) bootjes worden door de aannemer via WhatsApp op de hoogte gehouden.
 • Waterschap zet zich in voor schaatsplezier

  Waterschap Brabantse Delta werkt graag mee aan mooi schaatsijs. Dit doen we door onze poldergemalen (pompgebouwen) op plekken waar dat mogelijk is stil te zetten en stuwen omhoog te zetten. Dit is geen gemakkelijke opgave, door de grote regenval in de periode voor de vorst moet het overtollige regenwater ook afgevoerd worden om droge voeten te houden.
  Schaatsende man met muts op natuurijs.
 • Vaarverbod Singels Breda ingetrokken

  Het vaarverbod is per 15 februari 2021 ingetrokken.
 • Hoge waterstanden, maar geen zorgen

  In delen van Nederland is sprake van hoge waterstanden in de rivieren. In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta is er vanuit de rivieren geen overlast met betrekking tot hoogwater en dit wordt komende week ook niet verwacht.
  Inspectie door medewerker op de dijk bij hoogwater
 • Legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem ter inzage

  De ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.
 • Nationale Voorleesdagen, luister en kijk live mee met een waterverhaal

  Woensdag 20 januari starten de Nationale Voorleesdagen. (Voor)lezen is belangrijk voor kinderen en het waterschap vertelt graag over het thema water. Helemaal in deze coronatijd kan kijken en luisteren naar een spannend voorleesverhaal zorgen voor een leuke afleiding voor basisschoolleerlingen (onderbouw).
 • Beoordeling dijktraject Moerdijkbruggen-Oosterhout West afgerond

  Waterschap Brabantse Delta beoordeelt 132 kilometer primaire keringen, verdeeld over 8 dijktrajecten, aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Voor 1 januari 2023 moeten alle 8 dijktrajecten zijn beoordeeld. Voor het dijktraject Moerdijkbruggen-Oosterhout West (Vrachelen) is de beoordeling afgrond en zijn de resultaten nu bekend.
 • Klimaatverandering grote uitdaging voor Waterschap Brabantse Delta

  Onlangs heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta de begroting voor 2021 en de Kadernota 2021-2030 vastgesteld.
 • Brabantse waterschappen kopen samen groene stroom in

  De Brabantse waterschappen gaan een langdurige samenwerking aan met Greenchoice voor het inkopen van regionale groene stroom.
  De Brabantse waterschappen werken samen bij de inkoop van groene energie
 • Het water keert terug in Zevenbergen

  Na bijna twee jaar bouwen is het zover: er komt water in de Zevenbergse haven. Het eerste water stroomt op vrijdagmiddag 11 december tussen de kades.
  De haven van Zevenbergen in de maak