• Inspiratie opdoen op het Groen Klimaatplein

  Klanten van Tuincentrum GroenRijk Schalk in Prinsenbeek maken vanaf zaterdag 15 mei 2021 kennis met het ´Groen Klimaatplein´. Daarmee laten het tuincentrum, gemeente Breda en waterschap Brabantse Delta zien hoe de klanten met hun tuin bij kunnen dragen aan een gezonde en fijne leefomgeving voor mens en dier.
  Het Groen Klimaatplein bij GroenRijk Schalk in Prinsenbeek
 • Waterschap Brabantse Delta renoveert en automatiseert 6 stuwen

  Waterschap Brabantse Delta is gestart met het renoveren en automatiseren van 6 stuwen in West-Brabant. Het gaat om de stuw Erasstraat in Kaatsheuvel bij de rioolwaterzuivering, de stuw Schorsstraat in Rijen bij de rioolwaterzuivering, de stuw Nieuwe Dreef in Roosendaal, de stuw Zoomvlietweg in Bergen op Zoom en de stuw Kraanschotsedijk in Oosteind. De stuw Kasteelweide dichtbij Wouw komt eind dit jaar aan de beurt.
  stuw Schorsstraat in Rijen
 • Minder maaien, meer biodiversiteit

  Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).
 • Onderzoek naar aanvoer water naar omgeving Witte Kasteel in Loon op Zand

  Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Loon op Zand gaan onderzoeken of er water aangevoerd kan worden naar de Blauwloop. Dat is een beek in de omgeving van het Witte Kasteel in die gemeente. Dat onderzoek moet duidelijk maken hoe ze de verdroging daar kunnen beperken.
  Onderzoek naar wateraanvoer naar gracht rond het witte kasteel Loon op Zand
 • Water in droge tijden: de tweede kraan voor West-Brabant

  Waterschap Brabantse Delta start 15 april met de bouw van een zoetwaterinlaat naast sluis Roode Vaart in Moerdijk. De zoetwaterinlaat bestaat uit een inlaatkanaal en pompgemaal waar per seconde meer dan 3,5 kubieke meter (3,5 duizend liter) water vanuit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart door kan stromen.
 • Waterschap Brabantse Delta zet voor zes jaar de koers uit

  Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft de eerste versie (ontwerp) van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. Iedereen kan dat Waterbeheerprogramma (WBP) op de website van het waterschap inzien en tot en met 18 mei hierop een reactie (zienswijze) geven. Dat kan eenvoudig met een online formulier.
  Waterbeheerprogramma 2022-2027
 • Grondwaterstanden in Brabant nog aan de krappe kant

  In delen van Brabant zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. Het spande er dan ook tot het laatste moment om of de Brabantse waterschappen dit voorjaar graslandberegening konden toestaan. Op dit moment staan de meeste peilbuizen boven de grenswaarde. Daarom hebben de waterschappen besloten dat agrariërs en andere grondeigenaren hun grasland van 1 april tot 1 juni mogen beregenen met grondwater.
 • Waterschap Brabantse Delta zet samen met tien andere partners het werk aan natuur en water op de Brabantse Wal voort

  Waterschap Brabantse Delta tekent samen met tien andere partners de ‘aanvullende’ overeenkomst (addendum) om de samenwerking op het gebied van natuur en water op de Brabantse Wal voort te zetten. Naast Nederlandse organisaties werken ook de Vlaamse partners Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos hieraan mee.
  Brabantse Wal vanuit de lucht met in het midden De Groote Meer en op de voorgrond als een bredere strook het zuiveringsfilter
 • Regio stelt Regionale Energie- én Klimaatstrategie vast

  Op 4 maart waren alle bestuurders in de regio Hart van Brabant het eens over de plannen uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Als de gemeenteraden, de provincie en de waterschappen akkoord gaan, gaat de REKS na 1 juli richting het Rijk.
 • Provincie en waterschappen werken samen aan natuur- en wateropgaven in Brabant

  Woensdag 3 maart hebben de provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse waterschappen - Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland - de Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027 ondertekend. Het doel is samen werken aan gezamenlijke water- en natuuropgaven om te komen tot een klimaatrobuust Brabant in 2050.
  Koepelovereenkomst Groenblauw met handtekeningen
 • Subsidie beschikbaar voor versterken van landschap in Brabant

  Boeren en grondeigenaren kunnen vanaf 11 maart gebruikmaken van de provinciale Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). Waterschap Brabantse Delta werkt mee aan deze regeling.
  Flauw aangelegde oever langs een weiland in Ulicoten (gemeente Baarle-Nassau). Hierdoor wordt het water langer vastgehouden. Hiervoor heeft het waterschap subsidie verleend.
 • Waterschap Brabantse Delta tekent voor duidelijke taal

  Dijkgraaf Kees-Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta zette afgelopen week zijn handtekening onder de Direct Duidelijk Deal. Met de deal spreekt het waterschap af dat het duidelijk communiceert en dat het concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen.
  Dijkgraaf Kees Jan de Vet ondertekent de Direct Duidelijk Deal