• Het is vakantie en een goed moment om erop uit te trekken met je kind en een meting aan de waterkant te doen! Wij willen ook graag het water in jouw buurt meenemen in ons onderzoek. Vraag een meetkit aan voor 15 augustus en doe mee!
  Meetkit 'Vang de Watermonsters'
 • Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Speerpunten daarbij zijn het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling, natuurontwikkeling en waterberging.
  Zichtbaar maken van de restanten van Kasteel van Wouw
 • Een speciaal filter bij De Groote Meer in Ossendrecht zorgt voor schoner water.
  Aanleg van het ijzerzandfilter bij De Groote Meer in Ossendrecht, het grootste van Nederland
 • We zien in de grote rivieren dat de waterstanden dalen. De verwachting is dat het water in de loop van volgende week de normale hoogte voor de tijd van het jaar bereikt.
 • De hoogste waterstanden in ons gebied zijn vanochtend vroeg bereikt. Dit leidde niet tot problemen.
 • Op de meeste plaatsen in ons gebied bereiken we in de nacht van maandag op dinsdag de hoogste waterstanden. De waterstanden zijn ongeveer 2 meter hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dit is een unieke situatie, zo’n grote watervloed in de zomer. Dus we zijn alert en nemen maatregelen. De verwachte waterstanden leiden naar verwachting niet tot problemen.
 • De verwachting is dat dinsdagmorgen de hoogste waterstand op de Maas wordt bereikt ter hoogte van de Overdiepse Polder. Het is nog onzeker of het water ook over de dijk de polder in gaat stromen. Daarom houdt het waterschap de verwachte waterstanden en het peilverloop nauwgezet in de gaten.
  Keersluis Schipdiep
 • Zes medewerkers van waterschap Brabantse Delta helpen mee in Limburg om wateroverlast te beperken. Daarvoor vertrekken ze zaterdagmiddag 17 juli met in totaal 650 meter mobiele keringen naar de Limburgse plaats Ottersum.
  Waterschap Brabantse Delta helpt Limburg met de inzet van mobiele keringen
 • De extreme regenval in Limburg en België van afgelopen week leidt tot hoge waterstanden op de Maas. Het waterschap verwacht over ongeveer drie dagen de hoogste waterstand ter hoogte van de Overdiepse Polder. Dat is afhankelijk van de hoogwatergolf op de Maas. Die houden we in de gaten. De situatie in Limburg is anders dan hier valt te verwachten.
  Hoogwater op de Maas
 • Vissen komen op hun reis soms hindernissen tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Dit zijn bouwwerken in het water die de hoogte van het water regelen. Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat zetten zich in om deze bouwwerken zo aan te passen dat vissen hun reis kunnen vervolgen. Zij kunnen dan ongehinderd en veilig door zwemmen. Dat is goed voor de biodiversiteit in onze wateren.
  Jordy Redding, Theo vd Gazelle en Kees de Jong staan voor projectbord zelle-kees-de-jong.jpg
 • Twee poldergemalen in Moerdijk en Klundert zijn gerenoveerd. Met de totale renovatie van beide poldergemalen waarborgt waterschap Brabantse Delta de betrouwbaarheid van de gemalen voor een periode van 30 jaar. Door deze renovatie zorgt het waterschap voor voldoende water aan- en afvoer binnen de polders.
  Achterzijde poldergemaal Moerdijk
 • Pak de fiets en volg de route door het Landschapspark Pauwels! Maak zo kennis met dit uitgestrekte gebied dat ligt ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel/De Efteling en ten noorden van Tilburg. En verken zo de mogelijkheden die dit gebied heeft voor economische ontwikkeling, natuur, water en recreatie!
  Ga op de fiets Landschapspark Pauwels verkennen!