• Het Markdal bereikt nieuwe mijlpaal: het Voorlopig Ontwerp

  De Vereniging Markdal en waterschap Brabantse Delta publiceren in samenwerking met adviesbureau Royal HaskoningDHV het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de aanpassing van het Markdal.

 • Samenwerking waterschap en gemeente reconstructie kasteel Wouw

  Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Roosendaal werken samen aan het project ‘Reconstructie kasteel van Wouw’.
  Hiervoor hebben Hans Peter Verroen lid dagelijks bestuur bij waterschap Brabantse Delta en Toine Theunis wethouder van de gemeente Roosendaal op 3 december een samenwerkingsovereenkomst getekend.

  Bestuurder Hans Peter Verroen en wethouder Toine Theunis tekenen overeenkomst
 • Brabantse waterschappen bundelen krachten en pleiten voor adviescommissie Droogte

  Brabant is dé provincie waar de droogteproblemen zich razendsnel opstapelen. Jaren van extreem droge en warme perioden leggen bloot hoe belangrijk water is voor ons. Er is al veel in droogtebestrijding geïnvesteerd, maar het is niet genoeg. Dit vraagt om een stevige krachtenbundeling en een fundamenteel ander aanpak, van álle partners.

  Droge sloot in Zundert
 • Waterschap en gemeenten werken samen aan gegevensbeheer van rioleringen en rioolwaterzuiveringen

  Vijftien West-Brabantse gemeenten en het waterschap sluiten een nieuwe overeenkomst om de komende vier jaar verder samen te werken op het gebied van het verzamelen, beheer en delen van gegevens over de waterketen (o.a. riolering en afvalwatersystemen).

  Waterschap en gemeenten gaan samenwerken op het gebied van databeheer van afvalwatersystemen
 • Waterbazen winactie

  Ben jij een echte Waterbaas en zet jij je regelmatig in voor schoon en voldoende water? Laat dan jouw foto of kort filmpje achter op Facebook of Instagram en maak kans op een leuke gadget en Ben jij een echte Waterbaas en zet jij je regelmatig in voor schoon en voldoende water? Laat dan jouw foto of kort filmpje achter op Facebook of Instagram en maak kans op een leuke gadget en natuurlijk de titel Waterbaas. Deze actie loopt van 10 tot 23 november 2020.

 • Renovatie persstation Bergen op Zoom

  Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie van de afvalwaterpersleiding (AWP). Onderdeel van dit systeem is het persstation aan de Binnenbandijk in Bergen op Zoom. De werkzaamheden daar zijn inmiddels in volle gang.

  Persstation Bergen op Zoom
 • Waterschappen gaan voor langdurige samenwerking met technische ingenieursbureaus

  Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Hollandse Delta en waterschap Brabantse Delta hebben gezamenlijk de aanbesteding voor Integrale Technische Adviesdiensten succesvol afgerond.

 • Waterschap zet in op water vasthouden

  Waterschap Brabantse Delta trok vorige week bijna alle onttrekkingsverboden in. Alleen in het gebied rond de Wouwse Gronden blijft het verbod nog van kracht. De waterstanden in sloten en beken zijn daar nog te laag om het verbod in te trekken. De gevolgen van de droogte zijn in het hele werkgebied nog steeds aanwezig. De grondwaterstanden zijn nog erg laag.

  De drempel tegen droogte: een houten plank met vier piketpaaltjes.
 • Leer alles over water in de Tilburgse Blauwe Spoortuin

  Kinderen en hun ouders kunnen sinds kort van alles te weten komen over water, klimaat en duurzaamheid in de Blauwe Spoortuin vlakbij het station in Tilburg. De tuin is door de initiatiefnemers aangelegd om het bewustzijn te vergroten over klimaat en duurzaamheid.

  Leer en laat je inspireren in de Tilburgse Blauwe Spoortuin
 • Waterschap verpacht gronden via openbare inschrijving

  Waterschap Brabantse Delta houdt een openbare inschrijving voor de pacht van agrarische gronden. Er worden 17 kavels aangeboden in Hoeven, Oosterhout, Rijsbergen, Roosendaal en Nispen, Steenbergen, Standdaarbuiten, Zundert, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe.

 • Word ook een Waterbaas!

  Driekwart van de inwoners van Midden- en West-Brabant vindt dat we allemaal een bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van wateroverlast en/of watertekort. De helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Dit blijkt uit regionaal onderzoek van waterschap Brabantse Delta. Vandaag starten de waterschappen met de campagne ‘Wat een Waterbaas!’ om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water.

 • Samenwerking met Rijkswaterstaat voor vismigratie

  Samen met Rijkswaterstaat maken we nieuwe zwemroutes voor vissen tussen het Schelde-Rijnkanaal en de West-Brabantse wateren.

  Snoek onder het wateroppervlak