• Op 24 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta de begroting voor 2022 goedgekeurd. In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2022 en het geld dat daaraan besteed wordt.
  Fietsers op dijk
 • Het waterschap is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023 op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bestuursleden zien erop toe dat het waterschap haar taken op een goede manier uitvoert. En dat we als waterschap bijdragen aan een mooiere en betere leefomgeving. Spreekt jou dit aan? En woon je in Midden- en West-Brabant? Dan zoeken we jou!
  Dijkgraaf Kees Jan de Vet
 • Zes agrarische ondernemers in de omgeving van Kruisland werken samen met het waterschap, gemeenten, natuurorganisaties en de provincie. Doel is meer natuur en minder wateroverlast op en rond hun akkers. Sinds 2016 onderzoeken deze partijen in het project ‘Cruijslandse Kreken en Smalle Beek’ hoe zij samen ambities kunnen waarmaken. Nieuwe plannen blijken op dit moment financieel niet haalbaar.
  Projectgebied Cruijslandse Kreken en Smalle Beek
 • De Poel Kerkepolder bij Oud-Drimmelen is geselecteerd als een van de 10 waterparels in Nederland met een goede waterkwaliteit, vooral op helderheid en weinig meststoffen. Er is geen zwerfafval aanwezig in en rond de poel. Dat blijkt uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ naar de waterkwaliteit van kleine wateren in Nederland.
  Poel Kerkepolder bij Oud-Drimmelen
 • De Nederlandse Gemalenstichting heeft aan dijkgraaf Kees Jan de vet van waterschap Brabantse Delta de Gemalenpluim uitgereikt aan de poldergemalen Niervaert en Moerdijk. Het waterschap heeft beide gemalen namelijk gerenoveerd met behoud van de cultuurhistorische waarde.
  Voorzitter Patrick Poelmann (l) reikt gemalenpluim uit aan dijkgraaf Kees Jan de Vet
 • ​​​​​​​De jury van de Waterinnovatieprijs heeft donderdag 4 november de genomineerden voor deze eervolle prijs bekendgemaakt. Twaalf innovaties, waaronder 'ons' idee, zijn nu nog in de race voor de prijzen in vier categorieën die 2 december worden uitgereikt op Waterinnovatiefestival. Alle genomineerden maken daarbij ook nog kans op het winnen van de Publieksprijs.
 • Waterschap Brabantse Delta is in samenwerking met de aannemer en de gemeente Breda bezig met een bijzonder en prestigieus project. De afvalwaterleiding in Breda wordt gerenoveerd.
  Put komt uit op de afvalwaterleiding
 • Er worden nepmails verstuurd over de waterschapsbelasting. In de berichten staat dat u nog een rekening moet betalen of uw rekeningnummer door moet geven. Deze berichten zijn bedoeld om u op te lichten. Klik niet op de link en verwijder het bericht.
  Pas op voor nepmails!
 • Waterschap Brabantse Delta werkt de komende twee-en-een-halfjaar samen met de gemeente Roosendaal, provincie en ondernemersvereniging Majoppeveld aan het verduurzamen van het gelijknamige bedrijvenpark in Roosendaal.
  Green Deal Majoppeveld
 • Uit het Klimaatsignaal van het KNMI blijkt dat klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben.
 • Woensdagmiddag 20 oktober zijn de gemalen Moerdijk en Niervaert feestelijk geopend. De bijeenkomst vond plaats in en bij het gemaal Moerdijk. Alle genodigden konden ook heen en weer pendelen met een nostalgisch bus om beide gemalen te bezichtigen. Het feestje is door meer dan 40 geïnteresseerden bezocht. Een mooie opkomst!
  Rob Wolbrink richt het woord tot de aanwezigen
 • Op maandag 18 oktober kwamen bestuurders van provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen, terreinbeherende organisaties, gemeenten en agrarische sector bijeen. Zij spraken met en naar elkaar uit samen de schouders te zetten onder een gezonde toekomst van het Brabantse land.