• Droogtemaatregelen hebben positief effect

  Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater aan. Het verbod voor water uit sloten, beken en rivieren geldt vanaf vrijdag 12 augustus tussen 09.00 en 21.00 uur. Het besluit om de tijden aan te passen is genomen op verzoek van en in afstemming met agrariërs uit het werkgebied.

  Droogte bij waterschap Brabantse Delta
 • Rijkswaterstaat en waterschap werken samen voor verbetering waterkwaliteit

  Rijkswaterstaat zet op verzoek van waterschap Brabantse Delta vanaf woensdag 10 augustus de schuiven van de Marksluis in Oosterhout open. Het extra water dat dan het Markkanaal instroomt, heeft het waterschap nodig voor het doorspoelen van de rivier de Mark. Als er stroming in het water blijft, krijgen blauwalgen namelijk minder kans om te groeien. Zo zorgen Rijkswaterstaat en het waterschap samen voor het behoud van de waterkwaliteit.

  Openen sluisdeuren Marksluis
 • Waterschap Brabantse Delta stelt urenverbod oppervlaktewater in

  Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf dinsdag 9 augustus een urenverbod in voor het gebruik van oppervlaktewater (water uit sloten, beken en rivieren). Deze uitzonderlijke maatregel geldt van 07.00 tot 19.00 uur in het hele werkgebied van Brabantse Delta. Uitzondering op het verbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. In een groot deel van het werkgebied geldt op dit moment al een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater. Deze onttrekkingsverboden blijven ook gelden.

 • Oplossing voor dijkversterking Standhazensedijk bekend

  In de verkenningsfase - die gestart is in 2021 - zijn verschillende manieren waarop de dijk kan worden versterkt onderzocht. Zodat de dijk straks weer voldoet aan de veiligheidsnormen. Het voorkeursalternatief is op 2 augustus 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

 • Nieuwe onttrekkingsverboden

  Deze week was het tropisch warm in Nederland. Hierdoor verdampte er meer water. Ook is er weinig neerslag gevallen. De neerslag die de afgelopen dagen wel viel, is onvoldoende om tekorten aan te vullen.

  Droogte bij waterschap Brabantse Delta
 • Gaswinning in Sprang moet veiliger

  De provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk willen geen verlenging van de gaswinning van Vermilion op de locatie ‘Sprang’ in Kaatsheuvel onder de huidige voorwaarden.

 • Extra onttrekkingsverboden

  Hoge temperaturen, weinig neerslag: het is droog. Hierdoor loopt het neerslagtekort verder op en is de afvoer in de beken laag, te laag.

  Droogte bij waterschap Brabantse Delta
 • Tips voor een klimaatvriendelijke tuin in het Groen Klimaatplein Etten-Leur

  Life & Garden in Etten-Leur is het derde tuincentrum in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta waar een Groen Klimaatplein is geopend. Klanten krijgen daar advies over het klimaatvriendelijk inrichten van hun tuin en woonomgeving.

  Opening Groen Klimaatplein bij Life & Garden in Etten-Leur
 • Leggerherziening

  Binnenkort wordt door het waterschap de zogeheten ‘legger’ herzien. De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarin staat waar de ´Keur´ van het waterschap van toepassing is in het beheergebied van het waterschap. De Keur is een wettelijke bepaling waarin staat wat je wel en niet mag doen in, met en rond rivieren sloten en andere waterlopen. De Keur geldt ook voor dijken.