Wil je op de hoogte blijven schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, ben je agrariër schrijf je dan in op de agrarische nieuwsbrief(externe link).

Inschrijven algemene nieuwsbrief(externe link)

 • Natte kelders en kruipruimtes: dit is de oorzaak

  2023 was het natste jaar sinds het begin van de metingen. En ook in de eerste maanden van 2024 regent het regelmatig. De bodem is door de maandenlange regen verzadigd als een volle spons en kan geen extra water meer opnemen. Hierdoor stijgt het waterpeil in sloten en beken meteen als er een regenbui valt. Hierdoor staat het grondwater hoog. Dit kan zorgen voor overlast.

 • Subsidie voor kleine Buurtnatuur- en Buurtwaterprojecten

  Wil je samen met je buurtbewoners de buurt, wijk of straat groener maken? Dan kun je vanaf nu financiële steun aanvragen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Dit fonds helpt om buurten groener te maken en zijn daardoor beter bestand tegen extreem weer.

  Maak samen je straat groener
 • Waterschap start nieuwe procedure voor veilige keringen

  Waterschap Brabantse Delta start een nieuwe procedure voor het vrijhouden van ruimte rond de primaire keringen. Zo blijven ze sterk en stabiel en zijn toekomstige dijkversterkingen mogelijk. Dat heeft het dagelijks bestuur op 13 februari 2024 besloten.

 • Contract uitvoering Dijkversterking Standhazensedijk getekend

  Waterschap Brabantse Delta en Van Oord hebben na een intensief halfjaar planuitwerking hun handtekening gezet onder het contract voor de uitvoering. Dat gebeurde op 7 februari buiten op de Standhazensedijk in Drimmelen.

 • Project ‘Zicht op water’ wint Waterinnovatieprijs 2023/2024

  Het unieke samenwerkingsproject ‘Zicht op water’ heeft de Waterinnovatieprijs 2023/2024 in de categorie Water en bodem sturend gewonnen.

 • Veiligheidsrapportage 2023: werken aan een robuust systeem

  Eind 2023 stond het water hoog in ons gebied, extreem hoog. Met verschillende maatregelen konden we wateroverlast beperken. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Onze dijken moeten op sterkte blijven en waar nodig op sterkte worden gebracht. Beheer en onderhoud moet op orde zijn en hoogwaterinspecteurs worden ingezet. Dat staat in de jaarlijkse veiligheidsrapportage over de dijken van waterschap Brabantse Delta.

 • Rijen zet zich in voor schoner water

  Onderzoek in Rijen toonde aan dat daar veel diclofenac in het rioolwater zit. De gemeente Gilze Rijen werkte samen met waterschap Brabantse Delta, het Vital Zone Instituut en het Brabants kernteam medicijnresten om hier iets aan te doen en het water schoner te houden.

 • Aanpak muskus- en beverratten in Brabant op koers

  De Brabantse waterschappen hebben succes met hun gezamenlijke aanpak van de muskus-- en beverrattenpopulatie. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde landelijke cijfers over het afgelopen jaar.

 • Voorstel voor aangepast leggerboek ter inzage

  Waterschap Brabantse Delta is van plan om het leggerboek aan te passen. Een leggerboek is één van de drie onderdelen die samen de legger vormen. In een leggerboek staat onder andere informatie over dijken, sloten, beken en stuwen. Vanaf 23 januari 2024 tot en met 4 maart 2024 ligt het leggerboek ter inzage. Tijdens deze periode kun je met een zienswijze reageren op het leggerboek.