Home

Nieuws

  • Continue focus op veilige dijken. Met doelgerichte verbeterprojecten, reguliere inspecties en alertheid zet waterschap Brabantse Delta zijn beheertaak voor waterveiligheid in 2022 door.
  • Waterschap Brabantse Delta heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een opgave in de fysieke leefomgeving voor een deel van de Standhazensedijk in Drimmelen. Wij gaan verkennen wat de exacte opgave is en starten met de voorbereiding van het project. Met deze kennisgeving informeren wij u daarover. Ook geven wij aan hoe wij u betrekken en hoe u inbreng kunt geven. Bekijk hier de officiële bekendmaking.
  • Zes gemeenten in West-Brabant en het waterschap, die samenwerken binnen Waterkring West, hebben ruim 330.000 euro rijkssubsidie gekregen voor het uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken.
    Een van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma is het plaatsen van stuwen om water langer vast te houden.

Brabantse Delta in beeld

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor een omgeving waarin iedereen rondom water veilig kan wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst!

Ontdek meer over ons werk