Home

Nieuws

  • Op 24 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta de begroting voor 2022 goedgekeurd. In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2022 en het geld dat daaraan besteed wordt.
    Fietsers op dijk
  • Het waterschap is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023 op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bestuursleden zien erop toe dat het waterschap haar taken op een goede manier uitvoert. En dat we als waterschap bijdragen aan een mooiere en betere leefomgeving. Spreekt jou dit aan? En woon je in Midden- en West-Brabant? Dan zoeken we jou!
    Dijkgraaf Kees Jan de Vet
  • Zes agrarische ondernemers in de omgeving van Kruisland werken samen met het waterschap, gemeenten, natuurorganisaties en de provincie. Doel is meer natuur en minder wateroverlast op en rond hun akkers. Sinds 2016 onderzoeken deze partijen in het project ‘Cruijslandse Kreken en Smalle Beek’ hoe zij samen ambities kunnen waarmaken. Nieuwe plannen blijken op dit moment financieel niet haalbaar.
    Projectgebied Cruijslandse Kreken en Smalle Beek

Wat een Waterbazen!

Word jij ook een Waterbaas?

Midden- en West-Brabant zit vol met Waterbazen: mensen die met grote of kleine aanpassingen iets doen om te zorgen voor schoon of voldoende water. Zo vissen steeds meer mensen afval uit het water. Wil jij ook bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt!

Weten hoe jij een Waterbaas wordt?