Home

Nieuws

  • Green Deal 2.0 voor verduurzamen Waalwijkse bedrijventerreinen

    Het waterschap ondertekende samen met 7 andere partijen een nieuwe Green Deal in Waalwijk. Doel van die Green Deal is het verduurzamen van de bedrijfsterreinen in deze gemeente.

  • Belastingtarieven voor 2023 vastgesteld

    Op 23 november heeft het algemeen bestuur gesproken over de Kadernota 2023-2032, de Begroting 2023 en de bijbehorende belastingtarieven.

  • Nieuwe mijlpaal bereikt in project Noordrand Midden

    Afgelopen vrijdag staken de bestuurders van de projectpartners van het project Noordrand Midden symbolisch de schop in de grond in de Zwartenbergse polder. Deze grond namen ze mee naar de kering in Weimeren. Deze symbolische handeling is het startsein voor de (voorbereidende) werkzaamheden in de deelgebieden Zwartenbergse polder en de kering Weimeren.

Brabantse Delta in beeld

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor een omgeving waarin iedereen rondom water veilig kan wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst!

Ontdek meer over ons werk