Maaiboot maait watergangen
Maaiboot maait watergangen

Voor goed waterbeheer is het van belang dat sloten, vaarten en kanalen het hele jaar door goed worden onderhouden. Ieder jaar voert waterschap Brabantse Delta daarom maaionderhoud uit.

Woont of werkt u aan het water? Dan heeft u ook een verantwoordelijkheid.

Meer over wonen en werken aan het water

Periode

Er zijn vier maaiperiodes per jaar:

  • Maaiperiode 1: 1 mei - 1 juni (eigen beheer)
  • Maaiperiode 2: 1 juni - 15 juli
  • Maaiperiode 3: 1 augustus - 1 september
  • Maaiperiode 4: 1 september - 15 november

Locaties

Op onze maaikaart ziet u waar, wanneer en hoe er gemaaid wordt. U kunt zoeken op adres of postcode. Wanneer u op een gemarkeerde waterloop klikt, opent een informatievenster.

Open de maaikaart van 2020 (wijzigingen voorbehouden)

Rayon

De maaiwerkzaamheden worden per rayon uitgevoerd. Onderaan de pagina vindt u een overzicht van contactpersonen per rayon en de verantwoordelijke aannemers.

Gedifferentieerd maaibeheer

Maaien beïnvloedt de ecologische kwaliteit van oevers. Met name de manier van maaien en de periode zijn van belang. Het waterschap stemt daarom het maaibeheer af op de ecologische functie van een oever. Dit heet gedifferentieerd maaibeheer of aangepast beheer.

Afhankelijk van de ecologische functie van een waterloop en de aanwezigheid van beschermde flora en fauna, weegt het waterschap zorgvuldig af waar en hoeveel vegetatie wordt gespaard:

  • in de waterbodem
  • het natte talud
  • het droge talud
  • of een combinatie hiervan

Resultaat

Gedifferentieerd maaibeheer voorkomt wateroverlast of -tekort en is goed voor flora en fauna in en rondom het water. Goed onderhoud voorkomt verslibbing en daarmee blauwalg, stank en vissterfte.

Wat merkt u ervan?

Het is voor beschermde soorten van belang dat deze vegetatie gehandhaafd blijft. Het zelfstandig wegmaaien van de vegetatie is niet gewenst en is zelfs strafbaar. Als u eigenaar bent van een perceel dat aan de oever grenst, bent u ontvangstplichtig en behoort u het losse maaisel te verwijderen.

U heeft ontvangstplicht

Tijdens regulier onderhoud legt Brabantse Delta het slootvuil, zoals maaisel en bagger, op de oevers. De eigenaar van het aangrenzende perceel is verplicht dit vuil te verwijderen. Dit geldt voor alle sloten in het beheergebied van Brabantse Delta.

Houd onderhoudsstroken vrij

Om efficiënt te werken en schade te beperken, is het belangrijk dat de waterlopen die gemaaid worden goed bereikbaar zijn voor het waterschap. Wij vragen u waterlopen vrij te houden van obstakels en te zorgen voor zo min mogelijk belemmeringen. In de Keur vindt u informatie die op uw situatie van toepassing is.

Maaionderhoud in uw wijk

,

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 (AOWW) staat hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om watergangen en dijken.

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

Perceelwijzer app

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Voor meer informatie over de app bezoek www.perceelwijzer.nl.

Contact

Heeft u vragen hierover of heeft u een klacht? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.

Heeft deze informatie u geholpen?