Om de grondwatervoorraad te kunnen beschermen, houdt het waterschap de grondwaterstanden in de gaten. Op deze pagina vindt u de actuele standen. Dat kan handig zijn als u wilt weten wat het beregeningsbeleid voor u betekent en of het waarschijnlijk is of er een onttrekkingsverbod volgt.

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Per peilbuis vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, hetzelfde of juist natter is dan normaal. De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod.

Open de kaart en klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van de grondwaterstand in het afgelopen jaar op die locatie.

Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op het kruisje rechtsboven (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie.

Open de kaart

Legenda

 Rood

De grondwaterstand is lager dan de stand die eens in de tien jaar voorkomt, in deze periode van het jaar

 Oranje

De grondwaterstand is lager dan de stand die eens in de vijf jaar voorkomt, in deze periode van het jaar

 Groen

De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar

 Lichtblauw

De grondwaterstand is hoger dan de stand die eens in de vijf jaar voorkomt, in deze periode van het jaar

 Donkerblauw 

De grondwaterstand is hoger dan de stand die eens in de tien jaar voorkomt, in deze periode van het jaar

 Wit

Tijdelijk geen meetwaarde beschikbaar

Grondwaterstand en beregeningsbeleid (voorjaarssituatie)

Op deze kaart ziet u de grondwaterstanden die met peilbuizen op 112 locaties meten. Wanneer de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens die per meetpunt bepaald is, kleurt het punt rood. Wanneer meer dan de helft van het aantal meetpunten in een beregeningsdeelgebied rood kleurt, kan het Waterschap op 1 april een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater. Dit verbod geldt dan voor de maanden april en mei. Het waterschap kan per deelgebied een verbod instellen.

Open de kaart

Legenda

 Rood

De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de voorjaarssituatie is bepaald

 Groen

De gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de voorjaarssituatie is bepaald

 Wit

Tijdelijk geen meetwaarde beschikbaar

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?