Op deze webpagina vindt u meer informatie over het onderwerp grondwater. U leest over wat te doen bij grondwateroverlast of onderlast (te lage grondwaterstand). Daarnaast vindt u meer informatie over de huidige grondwaterstand in het beheersgebied in relatie met het beregeningsbeleid.