Waterschap Brabantse Delta is eigenaar van gronden, gebouwen en installaties. Een deel hebben wij nodig voor onze publieke taak zoals schoon water (zuiveringsinstallaties) of om droge voeten te houden (onder andere dijken en gemalen). Daarnaast hebben wij nog bezittingen die wij op een andere wijze gebruiken en/of van belang zijn voor onze doelrealisatie.

Vastgoedbeleid

In het vastgoedbeleid van waterschap Brabantse delta is bepaald hoe omgegaan wordt met eigendom van het waterschap.  Er is een verschil tussen het actief en niet-actief aanbieden van gronden. 

  • Actief aanbieden van grond doen wij openbaar en is voor iedereen zichtbaar. Het is mogelijk dat wij hierbij gebruik maken van een makelaar die de verkoop begeleidt en verzorgt. Per geval kunnen specifieke eisen gelden.
  • Niet-actief aanbieden is het geval wanneer iemand ons vraagt of je een stukje water of grond kunt huren, kopen of in gebruik kunt nemen. Als de aanvraag voldoet aan de eisen van het vastgoedbeleid, dan is het mogelijk dat wij een overeenkomst sluiten. Voordat het zover is, publiceren wij onze beslissing.

 Wij publiceren dus altijd het 'voornemen tot uitgifte van onroerend goed'.

Bekendmakingen 'voornemen uitgifte ontroerend goed'

Wij zijn verplicht om plannen voor verhuur of verkoop bekend te maken, zodat alle geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Waterschap Brabantse Delta zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. 

Bekendmakingen vastgoed 

Grond kopen of huren

Heb je grond in gebruik? Of heb je interesse in gebruik of koop van gronden van het waterschap? Dan moet je daar iets voor regelen. Je kunt dit kenbaar maken via onderstaand formulier. Wij kijken of dit mogelijk is en onder welke voorwaarden. Hierover nemen wij met jou contact op.

Grond kopen, huren of pachten

Neem voor meer informatie contact op met team vastgoed via het contactformulier.

Vastgoed