Waterschap Brabantse Delta streeft ernaar om ook binnen het digitale domein een veilige en stabiele infrastructuur te bieden. Daarom is het essentieel dat ook de ICT-systemen van Waterschap Brabantse Delta en haar leveranciers veilig zijn. Waterschap Brabantse Delta streeft naar een hoog beveiligingsniveau van zijn ICT- en processystemen. Je kunt ons helpen om dit niveau hoog te houden.

*Please see below for the English version

Melden van een kwetsbaarheid

Het kan helaas voorkomen dat een van onze systemen een kwetsbaarheid bevat. Mocht je een kwetsbaarheid in onze systemen ontdekken dan horen wij dat graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen om onze systemen weer veilig te maken.

Responsible Disclosure procedure

Meld een (mogelijke) kwetsbaarheid via een “Responsible Disclosure” procedure. De sectorale CERT, het CERT-WM, beoordeelt de Responsible Disclosure (RD) melding.

De voorwaarden, procedure en het meldingsformulier vind je op de website van CERT-WM: https://www.cert-wm.nl/rd

Reporting a (possible) vulnerability (English)

Brabantse Delta aims to provide a safe and stable infrastructure within the digital domain. It is therefore essential that the ICT systems of Brabantse Delta and its suppliers are also secure. Brabantse Delta works to a high level of security for its ICT and process systems. You can help us to keep this level high.

It is possible that one of our systems contains a vulnerability. If you have discovered a vulnerability in our systems, please let us know so that we can take measures as quickly as possible to make our systems safe again.

Responsible Disclosure procedure (English)

Reporting a (possible) vulnerability takes place via a “Responsible Disclosure” procedure. The Responsible Disclosure (RD) report is assessed by the sectoral CERT, the CERT-WM.

The conditions, procedure and the notification form can be found on the CERT-WM website: https://www.cert-wm.nl/rd