Als bij langdurige droogte het waterpeil in sloten en beken zakt kan het waterschap verbieden om water uit deze sloten en beken te halen om bijvoorbeeld landbouwgrond te beregenen. Dat noemen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

Waarom een onttrekkingsverbod?

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Verschillende verboden

Er zijn twee verschillende verboden voor de onttrekking van oppervlaktewater. Een verbod op grasland betekent dat het onttrekkingsverbod geldt voor de beregening van grasland uit oppervlaktewater. Een totaalverbod wil zeggen dat er een totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is.

Urenverbod

Naast de onttrekkingsverboden geldt vanaf 9-8-2022 een urenverbod voor voor het gebruik van oppervlaktewater (bijvoorbeeld water uit sloten, beken en rivieren). Deze uitzonderlijke maatregel geldt van 09.00 tot 21.00 uur in het hele werkgebied van Brabantse Delta. Uitzondering op het verbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. 

Perceelwijzer App

Wil je actuele en betrouwbare informatie over je eigen perceel? Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden. Download dan de Perceelwijzer App. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Voor meer informatie over de app bezoek www.perceelwijzer.nl.

Droogte bij waterschap Brabantse Delta

Actuele situatie 

Kaart actuele onttrekkingsverboden

Hieronder vind je per gebied een overzicht van de verboden en wanneer deze zijn ingegaan.

 • Verbod grasland: onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit oppervlaktewaterlichamen.
 • Totaalverbod: onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen.
 • Urenverbod: tussen 09:00 en 21:00 geldt een urenverbod voor het gebruik van oppervlaktewater (bijvoorbeeld water uit sloten, beken en rivieren). Uitzondering daarop is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee.

Nummer 1 - De Mark-Vliet Boezem

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Nummer 2 - Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal

 • Totaal verbod (12-8-2022) 

Nummer 3 - Dongevallei

 • Totaal verbod (17-5-2022) 

Nummer 4 - Stroomgebied van de Oude Leij

 • Totaal verbod (15-7-2022) 

Nummer 5 - Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij

 • Totaal verbod (15-7-2022) 

Nummer 6 - Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek

 • Totaal verbod (12-8-2022) 

Nummer 7 -Bovenmark stroomgebied (excl. Bovenmark zelf)

 • Totaal verbod (5-8-2022) 

Nummer 7w - Bovenmark (waterloop zelf)

 • Totaal verbod exclusief kapitaal intensieve teelten (12-8-2022) 

Nummer 8 - Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf)

 • Totaal verbod (28-7-2022)

Nummer 8w - Aa of Weerijs (waterloop zelf)

 • Totaal verbod exclusief kapitaal intensieve teelten (28-7-2022)

Nummer 9 - Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda

 • Totaal verbod (17-05-2022)

Nummer 10 - Brandse vaart en zijbeken

 • Totaal verbod (3-5-2022)

Nummer 11 - Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop

 • Totaal verbod (3-5-2022)

Nummer 12 - Stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf)

 • Totaal verbod (15-7-2022)

Nummer 12w - Molenbeek (waterloop zelf)

 • Verbod grasland (15-7-2022) + urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Nummer 13 - De Wouwse gronden

 • Totaal verbod (3-5-2022)

Nummer 14 - Ligne

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Nummer 15 - Bleekloop en Zoom

 • Totaal verbod (3-5-2022)

Nummer 16 - Woensdrechtse Kil

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Nummer 17 - Ossendrechtse Kil

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Nummer 24 - De Ever

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Nummer 31 - Auvergnepolder

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Stroomgebied Rietkreek (peilbeheerst gebied)

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Bemalingsgebieden Brooymans, De Ever, Westland en Leurschans (peilbeheerst gebied)

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Koningspolder West, Koningsoordpolder West, Anna Polder Zuid-West en Anna Polder Noord-Oost (peilbeheerst gebied)

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Polder Westland (zuidelijk deel) en poldergebied ten westen van de bemalingsgebieden Hogediep en Nieuw-Vossemeer

 • Urenverbod van 9:00 tot 21:00 uur (9-8-2022)

Officiële bekendmakingen

De officiële bekendmakingen van de onttrekkingsverboden vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Daar wordt ook gemeld wanneer een onttrekkingsverbod wordt ingetrokken. 

Onttrekken van grondwater

Naast het onttrekken van water uit oppervlaktewater (bijvoorbeeld sloten en beken) kan er ook grondwater worden onttrokken voor het beregenen van grond. Voor verschillende gebieden in Brabant gelden beperkingen ten aanzien van het beregenen van grasland met grondwater. Dit gaat om de beregeningszones waar nog een vergunningsplicht geldt. Hier mag grasland in juni en juli niet beregend worden tussen 11:00 en 17:00 uur (urenverbod). In extreem droge perioden kan voor graslandberegening de 5%-regeling van kracht worden; grasland mag dan wel in juni/juli tussen 11 en 17 uur beregend worden.