Begroting en Financiën

Op deze pagina vindt u de begroting en de jaarstukken.

Begroting; ‘huishoudboekje’ van het waterschap

Elk jaar stelt het bestuur de begroting vast. Met de begroting beschrijft het waterschap wat de kosten zijn van de projecten en werkzaamheden die het waterschap het komende jaar uitvoert. Daarmee maakt het waterschap ook de belastingtarieven voor dat jaar bekend.

Jaarrekening; alle gemaakte kosten op een rijtje

Als het jaar voorbij is stelt het waterschap de jaarrekening (jaarverslag) op. In de jaarrekening staat of het waterschap de projecten en werkzaamheden ook tegen de vooraf geraamde kosten heeft uitgevoerd. Net als de begroting bespreekt het bestuur de jaarrekening en stelt die daarna officieel vast.