Waterschap Brabantse Delta gaat veilig en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat je meer wilt weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens of dat je het ergens niet mee eens bent.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geef je een aantal rechten wanneer een organisatie jouw persoonsgegevens verwerkt. Zo heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je vragen welke persoonsgegevens het waterschap van jou heeft en waarvoor ze gebruikt worden.

Wil je gebruik maken van deze rechten? Vul dan het online contactformulier in. Je ontvangt vervolgens een uitnodiging om langs te komen om jezelf te legitimeren. Het is belangrijk dat het waterschap kan vaststellen dat jij degene bent die het formulier heeft ingevuld.

Persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten of producten van het waterschap, dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij het aanvraag- en/of contactformulier staat vermeld welke gegevens waterschap Brabantse Delta gebruikt en waarvoor. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een toegestaan doel voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • het beoordelen van jouw vergunningaanvraag
  • verzenden van een nieuwsbrief (op jouw verzoek/met jouw toestemming)
  • om je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

Bewaren persoonsgegevens

Het waterschap gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten en bewaart deze niet langer dan noodzakelijk is. Daarna worden de gegevens vernietigd. Is het nodig dat we jouw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan word je hierover geïnformeerd.

Sollicitatieprocedure

Ook de persoonsgegevens die je verstrekt in een sollicitatieprocedure behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure. Dat betekent dat je gegevens bij het waterschap alleen bekend zijn bij de medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij het waterschap daar wettelijk toe verplicht is. Kom je niet in aanmerking voor de functie waarop je gesolliciteerd hebt dan worden jouw gegevens geanonimiseerd vier weken nadat het waterschap de sollicitatieprocedure heeft afgerond. Het waterschap kan jouw gegevens langer bewaren dan vier weken als je daar expliciet toestemming voor geeft en er een specifieke reden voor is.

Functionaris gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heb je vragen aan de FG, stel deze dan via het online contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het waterschap contactpersoon. Je kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan lees je op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.