Grote industriële bedrijven zijn wettelijk verplicht om vervuiling van het milieu te voorkomen of te verminderen. Ook moeten zij zo weinig mogelijk afval produceren. Wil een bedrijf een directe lozing van afvalwater doen op onze rioolwaterzuivering of in sloten en rivieren, dan is een vergunning nodig. 

Ons waterschap geeft je een overzicht van alle actuele vergunningaanvragen van IPPC-bedrijven in ons werkgebied.

Aanvraag watervergunning Trobas Gelatine B.V.

Aanvraag waterwetvergunning Trobas Gelatine voor wijziging van de vergunning binnen de Waterwet.

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl 

Aanvraag waterwetvergunning Shell Nederland Chemie Moerdijk

Shell Nederland Chemie (SNC) Moerdijk heeft een aanvraag ingediend voor een revisievergunning binnen de Waterwet.

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl 

Aanvraag waterwetvergunning Water Treatment Dongen BV (Ecco Tannery (Holland) BV)

Water Treatment Dongen BV heeft een aanvraag ingediend voor een revisievergunning binnen de Waterwet.

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl 

Wat zijn IPPC-installaties?

IPPC-installaties zijn grote industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). IPPC staat voor Integrated Prevention, Pollution and Control, oftewel geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

Lees meer over IPPC-installaties op het Ondernemersplein 

Contact

Heb je vragen over de actuele vergunningaanvragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45, of stel je vraag in het online contactformulier