Grote industriële bedrijven zijn wettelijk verplicht om vervuiling van het milieu te voorkomen of te verminderen. Ook moeten zij zo weinig mogelijk afval produceren. Wil een bedrijf een directe lozing van afvalwater doen op onze rioolwaterzuivering of in sloten en rivieren, dan is een vergunning nodig. 

Ons waterschap geeft u een overzicht van alle actuele vergunningaanvragen van IPPC-bedrijven in ons werkgebied.

Aanvraag waterwetvergunning Shell Nederland Chemie Moerdijk

Shell Nederland Chemie (SNC) Moerdijk heeft een aanvraag ingediend voor een revisievergunning binnen de Waterwet.

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl 

Wat zijn IPPC-installaties?

IPPC-installaties zijn grote industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). IPPC staat voor Integrated Prevention, Pollution and Control, oftewel geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

Lees meer over IPPC-installaties op het Ondernemersplein 

Contact

Heeft u vragen over de actuele vergunningaanvragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45, of stel uw vraag in het online contactformulier