Grote industriële bedrijven zijn wettelijk verplicht om vervuiling van het milieu te voorkomen of te verminderen. Ook moeten zij zo weinig mogelijk afval produceren. Wil een bedrijf een directe lozing van afvalwater doen op onze rioolwaterzuivering of in sloten en rivieren, dan is een vergunning nodig. 

Ons waterschap geeft je een overzicht van alle actuele vergunningaanvragen van IPPC-bedrijven in ons werkgebied.

Bekendmaking wijziging watervergunning Attero Zuid B.V.

Het betreft een wijziging voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de stortplaats “De Kragge II” gelegen aan de Moervaart 25, 4622 RR te Bergen op Zoom, via de riolering van de gemeente Bergen op Zoom en de afvalwaterpersleiding voor Westelijk Noord-Brabant, op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath, alsmede op het oppervlaktewaterlichaam ‘De Zoom’.
Datum publicatie: 12-05-2023

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl(externe link)

Rectificatie bekendmaking ontwerpbesluit Waterwet Shell Nederland Chemie

Het betreft een vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater via het persstation Moerdijk en de afvalwaterpersleiding (awp) voor Westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.
Datum publicatie: 03-04-2023

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl(externe link) 

Bekendmaking wijzigingsvergunning Water Treatment Dongen

Wijziging van de vergunning van Water Treatment Dongen, voor het lozen van afvalwater via het rioolgemaal Zevenbergen, transportleiding Zevenbergen – Moerdijk, persstation Moerdijk, afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath.
Datum publicatie: 18-11-2022

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl(externe link) 

Bekendmaking wijzigingsvergunning Shell Nederland Chemie

Het betreft een vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater via het persstation Moerdijk en de afvalwaterpersleiding (awp) voor Westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.
Datum publicatie: 02-02-2023

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl(externe link) 

Aanvraag watervergunning Trobas Gelatine B.V.

Aanvraag waterwetvergunning Trobas Gelatine voor wijziging van de vergunning binnen de Waterwet.
Datum publicatie: 04-04-2022

Bekijk de officiële bekendmaking op Overheid.nl(externe link) 

Wat zijn IPPC-installaties?

IPPC-installaties zijn grote industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). IPPC staat voor Integrated Prevention, Pollution and Control, oftewel geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 

Lees meer over IPPC-installaties op het Ondernemersplein(externe link) 

Contact

Heb je vragen over de actuele vergunningaanvragen? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.