Heeft jouw school een goed plan voor aanleg van een groen schoolplein, onderhoud en inpassing in de lessen? Dan kun je een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van €10.000 per project.

Groene schoolpleinen zijn de toekomst

Schoolpleinen van de toekomst zijn groen, goed voor verkoeling op warme dagen en helpt om wateroverlast te verminderen. Het heeft meteen een buitenlokaal voor buitenlessen en trekt insecten, vogels en andere dieren aan. Goed voor de biodiversiteit. Kortom: groene schoolpleinen zijn de toekomst!

Subsidie aanvragen 2024

Wil je ook je schoolplein groen maken? Maak dan gebruik van de subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’. Deze kun je aanvragen van 1 mei tot en met 4 november 2024.

Subsidie aanvragen via Provincie Noord-Brabant(externe link)

  Subsidieregeling

  We willen dat zoveel mogelijk Brabantse scholen hun schoolpleinen en schoolomgeving groener maken. De Brabantse waterschappen, de provincie, Cultuurfonds Noord-Brabant en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten hebben daarom hun krachten gebundeld en een subsidieregeling opgesteld. Daarmee kan maximaal 70% (tot een maximum van € 10.000,-) van de kosten van een groener schoolplein worden vergoed. Om het project te laten slagen, moeten de school, de leerlingen, de ouders en liefst ook de buurt, betrokken worden bij de herinrichting van het schoolplein. 

  Voordelen van een groen schoolplein

  • gezond: zorgt voor meer ontspanning en stimuleert om te ontdekken;
  • educatief: leerlingen leren in de praktijk over water, klimaat en natuur;
  • klimaat- en watervriendelijk: door meer groen, waterdoorlatende verharding en een regenton kan het regenwater de grond in of hergebruikt worden. Dat voorkomt overbelasting van het riool;
  • sociale binding: het zijn plekken waar leerlingen graag zijn. Bovendien wijst onderzoek uit dat leerlingen op schoolpleinen met veel groen minder pestgedrag vertonen;
  • buitenlokaal: enorme inspiratiebron voor creatieve vakken, biologie tot zelfs wiskunde en rekenen.

  Extra inspiratie

  Op de website schoolpleinvandetoekomst.nl(externe link) kun je nog meer voorbeelden vinden. Ook zijn tips voor groene schoolpleinen te vinden.