Tijdelijk verbod gebruik grondwater voor het beregenen van grasland

Tot 1 juni mag in vier zuidelijke regio's van Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar onder de grenswaarde gezakt. De Brabantse waterschappen besloten dit om de grondwatervoorraad te beschermen.

Februari was nog kletsnat, met twee keer zoveel regen als normaal. De Brabantse waterschappen en ook boeren en natuurterreinbeheerder hebben veel water vastgehouden. Maart was juist extreem droog en zonnig. Door de vele zonuren, hoge temperaturen, nauwelijks regen en een verdrogende oostenwind zakten de grondwaterpeilen razendsnel weg. Vooral op de hogere zandgronden. Die gebieden hebben het eerst last van droogte. Er zijn grote verschillen qua grondwaterstanden in Brabant. In de beekdalen die lager liggen en vlakker zijn, blijft het grondwater langer op peil.

Grondwatersituatie 1 april 2022

Noord-Brabant: Actuele grondwatersituatie peilbuizen op 1 april 2022. Voor de rood gekleurde gebieden geldt een onttrekkingsverbod om grasland te beregenen.

Voorjaarsregeling beschermt grondwatervoorraad

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen of grasland vanaf dat moment beregend mag worden met grondwater. Zij kijken hiervoor naar de actuele grondwaterstanden. Deze voorjaarsregeling voor grasland geldt van 1 april tot 1 juni.

Beregenen onder voorwaarden

Aan beregenen zijn regels en voorwaarden verbonden.

  • De voorjaarsregeling gaat over het besproeien van graslanden, sportvelden en golfterreinen.
  • Er geldt geen verbod voor beregening uit grondwater voor kunstgras en gravel (denk aan tennisbanen).
  •  Akkerbouwgewassen, bijvoorbeeld mais of groenten, vallen hier niet onder en mogen als dat nodig is wel beregend worden.
  • Beregenen uit beken en sloten (oppervlaktewater) mag, zolang er geen onttrekkingsverbod geldt. Dat is per gebied verschillend.
  • Waterschappen controleren in het veld.

Meer informatie is te vinden op de website. Download de app Perceelwijzer en zie altijd de actuele onttrekkingsverboden.

Zorgen over grondwater

Er zijn grote zorgen over het Brabantse grondwater. Grondwater is nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Daarom moeten maatregelen genomen worden. Sinds de droogteproblemen van de afgelopen jaren houden waterschappen het hele jaar door water vast. Niet alleen in de zomer maar ook in de winter als er meer regen valt. De ondergrondse watervoorraad is hard nodig voor de voorjaars- en zomermaanden, wanneer de verdamping toeneemt en juist alles wat groeit water nodig heeft. Ook is eind 2021 met 10 andere Brabantse (water)partijen een grondwaterconvenant ondertekend. Hierin staat dat de komende jaren meer wordt samengewerkt om de grondwatervoorraad te verbeteren. De oproep - aan iedereen - blijft om het hele jaar zuinig om te gaan met het kostbare grondwater.