Op woensdag 15 maart hebben inwoners van 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant hun stem uitgebracht van het algemeen bestuur van het waterschap. Het voorlopige opkomstpercentage is 48,7%. Op dit moment zijn de stemmen van 17 gemeenten geteld. Vrijdag 17 maart zijn naar verwachting alle resultaten binnen. Bij de vorige verkiezingen in 2019 was het opkomstpercentage 46,3%.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Ik ben blij dat zoveel mensen gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Ik vind de betrokkenheid van onze inwoners van Midden- en West-Brabant bij het waterschap enorm belangrijk. De opkomst is dit jaar historisch hoog en ook dat is een positief signaal.” De dijkgraaf hoopt dat die hogere opkomst een relatie heeft met het groeiende bewustzijn onder kiezers over de enorme gevolgen van klimaatverandering en de rol die waterschappen daarin spelen. Verder maakt hij complimenten aan de gemeenten in onze regio. “Zij hebben een flinke klus geklaard met de organisatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en het waterschap”.

Voorlopige uitslag

PartijVoorlopig aantal stemmen
op basis van 17 / 21 gemeenten
VVD38.190
Ons Water33.730
CDA20.316
West-Brabant Waterbreed31.578
Water Natuurlijk28.829
Partij van de Arbeid24.697
Partij voor de Dieren22.717
50PLUS12.070
Belang voor Nederland8.685
Boer Burger Beweging47.921
Ouderen Appèl - Hart voor water2.332
AWP voor water, klimaat en natuur8.499

Definitieve uitslag

Het centraal stembureau stelt op donderdag 23 maart om 11.00 uur de definitieve uitslag met de zetelverdeling vast, tijdens een openbare zitting op het kantoor van Waterschap Brabantse Delta in Breda. Het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta wordt daarna op woensdag 29 maart geïnstalleerd en beëdigd. Het nieuwe bestuur is dan voor de komende vier jaar gekozen.

Zetels in algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta bestaat in totaal uit 30 personen. 26 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen die 15 maart waren. De overige vier zetels zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze verdeling is bij wet bepaald. De geborgde zetels zijn voor de categorie ongebouwd (LTO) en de categorie natuurterreinen (VBNE). Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Kees Jan de Vet.