Alwijn ten Cate

Lid algemeen bestuur 

Lid dagelijks bestuur 

Woonplaats: Rijen

Lid van het algemeen bestuur sinds: 2019

Water is het leidende principe van onze ruimtelijke ordening, is de basis van onze voedselvoorziening, biodiversiteit en natuur. Alles staat onder druk, ruimtelijk ordeningsbeleid trekt zich niet altijd iets aan van dit leidende principe. De klimaatverandering veroorzaakt extreme buien, zeespiegelstijging en droogte. Dit heeft invloed op onze voedselvoorziening, natuur, veiligheid en tast de biodiversiteit aan. De uitdagingen zijn nog nooit zo groot geweest en de bijdrage van een waterschap nog nooit zo wezenlijk. Als klein jongetje werd ik al door mijn vader meegenomen naar de in aanbouw zijnde Deltawerken en bezochten we samen allerlei waterkunstwerken en dijken. Deze fascinatie is gebleven en nu neem ik mijn dochters mee.

In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag in de prachtige omgeving van het Riels Laag, de Heilige Driehoek te Oosterhout en boswachterij Dorst. Een speciaal plekje is voor mij de Stenen Beer over de Groote Leij. Hiervandaan kan je de natuur, ons dorp Rijen en de stad Tilburg zien.  

"Horen en voelen wat er leeft onder de mensen en dat in het waterschap laten klinken"
 

Alwijn ten Cate

Als 47-jarige jurist hou ik me zowel professioneel als vrijwillig bezig met klimaat en milieu gerelateerde vraagstukken. Dit om de veiligheid en leefbaarheid van de volgende generatie te waarborgen. Waarbij het belangrijk is dat de lasten voor iedereen dragelijk zijn. Ik gebruik deze kennis en ervaring om het waterschap meer met andere overheden te laten samenwerken, als betrouwbare overheid te laten optreden, en de energietransitie van het waterschap vorm te geven.

Functie

  • Functie: bestuurslid fractie CDA
  • Beroep: coördinerend adviseur Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te Utrecht (bezoldigd)
  • Nevenfunctie: lid Bondsraad ANWB (onkostenvergoeding)
  • Financiële belangen: geen.

Vragen aan Alwijn? Neem contact met hem op