Het bestuur van het waterschap is vergelijkbaar met een gemeentebestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad. Net als de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur éénmaal per vier jaar gekozen door de inwoners. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd.

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 bestuursleden van verschillende partijen en groeperingen. Elk met een eigen prioriteit. De inwoners van Midden- en West-Brabant kiezen tijdens de waterschapsverkiezingen 26 bestuursleden. De andere vier bestuursleden worden benoemd namens agrariërs (LTO) en natuurterreinen.

Het algemeen bestuur vergadert iedere maand. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.

Gedragscode integriteit algemeen bestuur.PDF
Uitvoeringsregels gedragscodes.PDF

BBB

VVD

West-Brabant Waterbreed

Water Natuurlijk

CDA

Ons Water

Partij van de Arbeid

Partij voor de Dieren

Ongebouwd

Natuurterreinen

50PLUS

AWP voor water klimaat en natuur

Onafhankelijke Waterschap Partij (OWP)