Het bestuur van het waterschap is vergelijkbaar met een gemeentebestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is als de gemeenteraad. Net als de gemeenteraad wordt het algemeen bestuur éénmaal per vier jaar gekozen door de inwoners. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd.

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 bestuursleden van verschillende partijen en groeperingen. Elk met een eigen prioriteit. De inwoners van West-Brabant kiezen tijdens de waterschapsverkiezingen 23 bestuursleden. De andere zeven bestuursleden worden benoemd door verschillende organisaties.

Het algemeen bestuur vergadert iedere maand. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.

Gedragscode integriteit algemeen bestuur.PDF
Uitvoeringsregels gedragscodes.PDF

VVD

Ons Water/Waterbreed

CDA

Water Natuurlijk

Partij van de Arbeid

50PLUS

Partij voor de Dieren

Ongebouwd

Bedrijven

Natuur