Portefeuilleverdeling

De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder hun eigen portefeuille. Op basis van die portefeuilles bereiden de leden bestuursvoorstellen voor, lichten ze die toe en vertegenwoordigen ze het waterschap.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet

Portefeuille: Bestuur en Strategie

Inclusief: Communicatie, Internationaal en Klimaat

Rian Govers-Gabriëls 

1e loco- dijkgraaf

Portefeuille: Water en Ruimte

Inclusief: Voldoende (grond-)water, Klimaatadaptatie

Anco Sneep

2e loco-dijkgraaf

Portefeuille: Waterveiligheid en Innovatie

Inclusief: Vaarwegen en Digitale transformatie

Wessel de Beer

3e loco-dijkgraaf

Portefeuille: Waterketen

Inclusief: Circulair, Energie- en Klimaatneutraal

Karin van den Berg

4e loco-dijkgraaf

Portefeuille: Natuur, Duurzaamheid en Financiën

Inclusief: Biodiversiteit en Organisatie

Angelien Hagenaars

5e loco-dijkgraaf

Portefeuille: Gezond Water

Inclusief: Kaderrichtlijn Water en Microverontreinigingen