Uit het algemeen bestuur worden vijf leden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur. Dit kan worden vergeleken met het college van burgemeester en wethouders. De 'burgemeester' van het waterschap heet de dijkgraaf.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor. Zij wordt daarin bijgestaan door de ambtelijke organisatie.

De bestuursleden houden zich onder andere bezig met de toekomstplannen voor het water, nemen beslissingen hierover en stellen de begroting op.

Dijkgraaf en secretaris-directeur

De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen en voorzitter en lid van het dagelijks bestuur. De secretaris-directeur is de vaste adviseur van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Ook is de secretaris-directeur het hoofd van alle waterschapsmedewerkers.

Dagelijks bestuur

Naast de dijkgraaf bestaat het dagelijks bestuur op dit moment uit de bovenstaande leden. Het dagelijks bestuur is op 31 mei 2023 benoemd door het algemeen bestuur. Ieder lid heeft zijn eigen portefeuille. De bestuursleden houden zich onder andere bezig met de toekomstplannen voor het water, nemen beslissingen hierover en stellen de begroting op.

Downloads