Uit het algemeen bestuur worden vijf leden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur. Dit kan worden vergeleken met het college van burgemeester en wethouders. De 'burgemeester' van het waterschap heet de dijkgraaf.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor. Zij wordt daarin bijgestaan door de ambtelijke organisatie.

De bestuursleden houden zich onder andere bezig met de toekomstplannen voor het water, nemen beslissingen hierover en stellen de begroting op.

Gedragscode integriteit dagelijks bestuur
Uitvoeringsregels gedragscodes